Aktualności

X Jubileuszowe Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem małopolskich policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 06.03.2023

Od 1 do 3 marca br. w Krakowie odbyły się X Jubileuszowe Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury. Podczas konferencji rozmawiano o wyzwaniach BRD w Polsce na tle Europy i świata. Omawiano m.in. działania instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konferencję otworzył pan Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD. W spotkaniu uczestniczył pan  Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, który połączył się z uczestnikami on - line. Podkreślił jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podziękował instytucjom działającym w obszarze BRD za inicjatywy podejmowane na rzecz jego poprawy. Referat „BRD w Europie” wygłosił Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council). Kolejnymi prelegentami byli m. in. Maciej Michałowski Dyrektor Biura Ministra Infrastruktury, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Marcin Ślęzak, Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD Katarzyna Dobrzańska – Junco oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Małopolską Policję reprezentował podinsp. Wojciech Matras Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie.

Podczas wydarzenia podejmowano tematy związane m.in. z rolą urządzeń BRD w czasowej i stałej organizacji ruchu, oświetleniem dróg i kwestiami prawnymi (w ramach XI Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BRD 2023” oraz IV Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Oświetlenie ulic i dróg - OŚWIETLENIE 2023”).

Podczas kongresu  wręczane były odznaczenia Ministra Infrastruktury  „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Honorową Odznakę otrzymali m. in. szefowie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – naczelnik mł. insp. Maciej Rymar oraz jego zastępca podinsp. Wojciech Matras.

Podinsp. Matras w swoim wystąpieniu omówił rolę Policji w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Przedstawiając stan bezpieczeństwa zwrócił uwagę, na fakt że na przestrzeni 10 lat, tj. 2013 -2022 liczba wypadków w naszym kraju uległa zmniejszeniu o 41 %, a liczba osób zabitych i rannych spadła o 44 %. Znacznie zmniejszyła się liczba ofiar zdarzeń drogowych wśród pieszych i rowerzystów, którzy jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze. Ponadto omówił podejmowane działania inżynieryjne m. in. doświetlenia przejść dla pieszych na drogach krajowych i wojewódzkich. Wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h przed przejściami dla pieszych na drogach krajowych i wojewódzkich. Podkreślił, że na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie skierowany do GITD, w otwartym w 2022 roku tunelu w ciągu drogi ekspresowej S7 na tzw. Zakopiance, wprowadzono system automatycznego pomiaru średniej prędkości. Na koniec swojego pierwszego wystąpienia podinspektor omówił ważne ogólnopolskie działania profilaktyczne „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Świeć przykładem”, „Na drodze patrz i słuchaj”, „Twoje światła nasze bezpieczeństwo”, Jednośladem bezpiecznie do celu”. W kolejnym wystąpieniu naczelnik Matras, przedstawił doświadczenia i działania na rzecz BRD na przykładzie Małopolski. Podejmowane przez małopolską Policję przedsięwzięcia przełożyły się poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego regionu. Na przestrzeni lat 2002 – 2022 liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 58 %, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 73 %, a liczba osób rannych jest mniejsza o 62 %. Na tle krajów UE jesteśmy  na 3 miejscu z najniższymi liczbami w zakresie liczby ofiar śmiertelnych wypadków na 1 mln. mieszkańców. W 2022 roku średnia dla 27 krajów UE wyniosła 46,    w Małopolsce ta liczba stanowiła 30. Warto podkreślić, że w tym zakresie jesteśmy najbezpieczniejszym województwem w Polsce. Naczelnik dużą uwagę skupił na bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz na programie doświetleń przejść dla pieszych na drogach województwa małopolskiego. W ramach tego przedsięwzięcia już ponad 1000 przejść zostało doświetlonych, w tym 46 % ogółu na drogach wojewódzkich oraz 56 % ogółu na drogach krajowych. Podkreślił znakomitą współpracę    w tym zakresie pomiędzy zarządcami dróg, samorządami lokalnym. Bardzo szczegółowo zostały przedstawione liczne działania profilaktyczne, które małopolska Policja realizuje od lat. Sztandarowe konkursy skierowane do szkół, dzieci i młodzieży, a także akcje i spotkania edukacyjne w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze. Współpracę z mediami, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz BRD.

Relacja z przebiegu Kongresu BRD, na bieżąco przedstawiana była na antenie Radia Kraków w serwisie „Radiostrada” przez redaktora Marcina Koczybę, który również otrzymał Honorową Odznakę „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”.

W X Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uczestniczyli przedstawiciele nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Udział tych osób był doskonałą okazją do wypracowania nowatorskich rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na Polskich drogach.

  • Grupa osób wyróżnionych odznaką honorową zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Poliskiej, stoją na scenie
  • Naczelnik Matras prowadzi wykład podczas konferencji
  • Na scenie podczas konferencji przemawia Marszałek Smółka oraz prowadząca
  • Pan Minister Andrzej Adamczyk uczestniczy w konferencji prowadząc wykład w formie on -line1
  • Prowadzący konkrencję przemawiają na scenie. Uczestnicy siedząc wsłuchują się1
Powrót na górę strony