Aktualności

Ósmoklasiści z wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach

Data publikacji 07.03.2023

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w spotkaniu z policjantami, podczas którego mundurowi promowali zawód policjanta i omawiali wszelkie tematy związane z naborem do Policji.

Funkcjonariusze systematycznie realizują spotkania promujące zawód policjanta, na których omawiane są wszelkie tematy związane z przyjęciem do Policji. 1 marca br., w budynku wadowickiej komendy odbyły się dwa spotkania z uczniami klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, których przewodnim tematem był nabór do Policji. Młodzież spotkała się z funkcjonariuszami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, którzy przybliżyli specyfikę pracy policjantów, omówili strukturę wadowickiej jednostki oraz zasady funkcjonowania poszczególnych wydziałów.  Zainteresowanym zostały przedstawione zagadnienia dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa  i aplikacji „Moja Komenda”. Policjanci poinformowali kto może wstąpić w szeregi Policji i jakie dokumenty należy złożyć oraz jak przebiega szczegółowa rekrutacja. Mundurowi podkreślali, że zawód policjanta jest trudny i wymagający, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji, a każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i stawia nowe wyzwania.

Kto może zostać policjantem:

- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

- nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;

- korzystający z pełni praw publicznych;

- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą składać osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109 w poniedziałki i środy w godzinach 8.30 – 4.30 lub w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37 we wtorki w godzinach 8.0014.00.

Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się na stronie https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

 

Powrót na górę strony