Aktualności

Małopolska na tle krajów UE pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków na 1 milion mieszkańców

Data publikacji 07.03.2023

Biorąc pod uwagę dane Komisji Europejskiej, w Polsce w przeliczeniu na milion mieszkańców z roku na rok ginie coraz mniej osób. W ubiegłym roku liczba ta wyniosła 51 (w roku 2021 – 59). Pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków na 1 milion mieszkańców 2022 roku średnia dla 27 krajów UE wyniosła 46, w Małopolsce ta liczba wyniosła 30.

Warto podkreślić, że w tym zakresie jesteśmy najbezpieczniejszym województwem w Polsce. Stan bezpieczeństwa na małopolskich drogach każdego roku ulega poprawie. Na przestrzeni lat 2002 – 2022 liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 58 %, liczba ofiar śmiertelnych spadła o 73 %, a liczba osób rannych jest mniejsza o 62 %. Duże znaczenie na ten stan mają podejmowane przez małopolską Policję przedsięwzięcia kontrolno – nadzorcze, inżynieryjne oraz profilaktyczne. 

Powrót na górę strony