Aktualności

Kobieca twarz Małopolskiej Policji

Data publikacji 08.03.2023

Mogły wybrać inną drogę zawodowego rozwoju, jednak, jak same twierdzą, służba w Policji daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania a przede wszystkim z niesienia pomocy innym. W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 2558 kobiet. 1325 pełni służbę jako policjantki (18 % policjantów to kobiety), a na stanowiskach cywilnych pracuje 1233 kobiet (ponad 60 % stanowisk). Ich rzetelna praca, profesjonalizm, ogromne zaangażowanie oraz umiejętności przekładają się na sprawne funkcjonowanie jednostek Policji.

Choć policjant to zawód w dalszym ciągu zdominowany przez mężczyzn, w szeregach Małopolskiej  Policji nie brakuje kobiet, które z dumą noszą policyjny mundur. Są także pracownice cywilne, dzięki którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie jednostek.. Łącznie w naszym garnizonie służy i pracuje 2558 pań. Zainteresowanie pań służbą z roku na rok jest coraz większe, co ma odzwierciedlenie w ilości zatrudnionych policjantek. Jedne od zawsze marzyły, by zostać policjantkami, inne dokonały wyboru nieco później.
Policjantki pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są przewodnikami psów,  są dzielnicowymi, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze,  pracują jako psycholożki, dyżurne. Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży - są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich,  kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem. W  Policji pracuje także cała rzesza kobiet-pracownic Policji, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.
Kiedy potrzeba, są wymagające i stanowcze, odważne i silne, by w innych sytuacjach pokazać swoją łagodniejszą stronę. Empatia, dbałość o detale i silne poczucie odpowiedzialności, które z natury cechują kobiety, są bardzo pomocne w ich codziennej służbie i pracy. Jak same mówią w Policji, nie jest ważna tylko siła, ale także umiejętność łagodzenia obyczajów. Po służbie są strażniczkami domowego ogniska. Mają też swoje pasje, które są odskocznią od trudnej i wymagającej służby, m.in. z sukcesami reprezentują Policję na zawodach sportowych, śpiewają, podróżują.
 

  • st. post. Dominika Wrześniak WDŚ KPP Wieliczka
Powrót na górę strony