Aktualności

Apel służb powiatu gorlickiego dotyczący niewypalania traw

Data publikacji 13.03.2023

Z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach nadkom. Mariusza Piotrowskiego, 10 marca br. podpisano apel służb i instytucji powiatu gorlickiego, dotyczący niewypalania traw i pozostałości roślinnych w okresie wiosennym.

W ostatni piątek tj.10 marca br., w auli Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach z inicjatywy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach zebrali się przedstawiciele służb oraz instytucji powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo terenów leśnych oraz właściwy rozwój obszarów i gruntów rolnych. Jednym z głównych zagadnień omawianych na spotkaniu był coroczny problem wiosennych podpaleń łąk i pozostałości roślinnych na gruntach rolnych w pobliżu zabudowań i terenów leśnych. Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach nadkom. Mariusz Piotrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach mł. bryg. Waldemar Krok, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice mgr. inż. Józef Legutko, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie mgr. inż. Bartłomiej Sołtys oraz przedstawiciel Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gorlicach pani Barbara Rzepiela, podpisali apel do wszystkich mieszkańców powiatu gorlickiego, który brzmi następująco:

Drodzy mieszkańcy powiatu gorlickiego!

Z uwagi na nadchodzący okres wiosenny, który wiąże się z ociepleniem i wysuszeniem pokrywy gleby wraz z zalegającą na niej dużą ilością suchych pozostałości roślinnych Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, Nadleśnictwo Gorlice, Nadleśnictwo Łosie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Gorlicach, zwracają się z apelem o zaprzestanie wiosennego wypalania traw.

Pamiętajmy, że wypalanie traw stanowi bardzo duże zagrożenie pożarowe. Wypalane tereny i grunty rolne często graniczą z zabudowaniami gospodarskimi i mieszkalnymi oraz terenami leśnymi. Ogień w bardzo szybkim tempie i w sposób niekontrolowany przez człowieka może przenieść się na kolejne grunty lub lasy i powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także dla zwierząt gospodarskich i mienia obywateli. Straty, które mogą powstać wskutek nieodpowiedzialnego wiosennego wypalania pozostałości roślinnych, są nieraz trudne do oszacowania, a koszty akcji ratowniczych, odnowienia terenu leśnego czy przywrócenia właściwości gruntu rolnego są ogromne. Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę wysokiej grzywny. Jeśli w wyniku podpalenia traw dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie życia wielu osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Ponadto rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe, są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności, obniżeniem płatności lub pozbawieniem płatności bezpośrednich w danym roku.

 

Bądźmy odpowiedzialni i pamiętajmy o naszym wspólnym bezpieczeństwie.

Podpisany apel został przesłany do wszystkich lokalnych samorządów i mediów z prośbą o zamieszczenie go na swoich stronach internetowych. Zostanie on także przekazany do wszystkich parafii powiatu gorlickiego z prośbą o przeczytanie go w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach. Ponadto na tą okoliczność została przygotowana ulotka informacyjna w ilości kilku tysięcy sztuk, która zostanie przekazana do wszystkich samorządów lokalnych, ochotniczych straży pożarnych, miejskich ośrodków pomocy społecznej i szkół z celem dotarcia z tą informacją do jak najszerszego grona mieszkańców powiatu gorlickiego.

 

  • Apel służb i instytucji powiatu gorlickiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo  obywateli, bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezpieczeństwo terenów leśnych oraz właściwy rozwój gruntów i obszarów rolnych
  • Przedstawiciele Policji Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictw i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stoją i trzymają podpisany apel do mieszkańców dotyczące niewypalania traw
  • Przedstawiciele Policji Straży Pożarnej, Nadleśnictw i Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa podpisują przy stole apel do mieszkańców dotyczący niewypalania traw.
  • Ulotka informacyjna dotycząca apelu w sprawie niewypalania traw

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony