Aktualności

Powołania na stanowiska zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Data publikacji 23.03.2023

Z dniem 20 marca 2023 r. inspektor Piotr Morajko został powołany na I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, natomiast inspektor Tomasz Drożdżak został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Na nowe stanowiska wprowadził ich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

23 marca  2023 r. w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji formalnego powołania na stanowiska zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie został Piotr Morajko, dotychczasowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Piotr Morajko nadal będzie nadzorował pion prewencji garnizonu małopolskiego. Jednocześnie, Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie został  inspektor Tomasz Drożdżak, dotychczas piastujący  funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Drożdżak będzie nadzorował pion kryminalny garnizonu małopolskiej Policji. 
Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Rafała Tobołę.
W uroczystości uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji jak również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a także wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele służb mundurowych (wojsko, straż), oraz wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuratura) i przedstawiciele  związków zawodowych policji.
Na wstępie naczelnik  Wydziału Kadr KWP w Krakowie odczytała rozkaz personalny dotyczący powołania insp. Piotra Morajki na stanowisko I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Kolejny rozkaz personalny dotyczył powołania  inspektora Tomasza Drożdżaka na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 
Następnie nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przywitał wszystkich zgromadzonych. Komendant wojewódzki podziękował insp. Morajce za dotychczasową profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na stanowisku zastępcy i życzył mu dalszych sukcesów jako jego I Zastępca.  Nadinsp. Michał Ledzion zwrócił się również ze słowami podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w służbie do inspektora Tomasza Drożdżaka, któremu gratulował doświadczenia oraz profesjonalizmu w działaniu na rzecz bezpieczeństwa oraz życzył dalszej pomyślności w pełnieniu funkcji zastępcy szefa małopolskich policjantów. Życzył także zastępcom wytrwałości w realizacji zadań i zaangażowania w służbie, aby małopolska policja była nadal liderem wśród garnizonów w Polsce.
Następnie głos zabrał wojewoda. Przywitał się ze zgromadzonymi gośćmi, pogratulował awansu i życzył dalszych sukcesów zawodowych. Podkreślił, że garnizon małopolski znany jest z tego, że działa  sprawnie i skutecznie, że zapewnia bezpieczeństwo Małopolanom, i że wybór nowych zastępców tylko będzie oznaczał kontynuację tych działań.
Na koniec głos zabrali inspektor Piotr Morajko i inspektor Tomasz Drożdżak, przywitał się ze zgromadzonymi i podziękowali  nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi za kredyt zaufania i zapewnili, że dołożą wszelkich starań aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo w garnizonie małopolskim.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko jest absolwentem  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie a z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Od 2 lutego 2023 r. pełnił obowiązki  I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Inspektor Tomasz Drożdżak jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydziału Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Public Relations. W 2005 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, w Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w zespole patrolowo – interwencyjnym. Następnie pełnił służbę jako dzielnicowy w Komisariacie XIII Policji w Krakowie, gdzie też rozpoczął służbę w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 2001 roku w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadził sprawy dot. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W 2005 roku awansował do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a następnie do Wydziału Kryminalnego tej komendy, gdzie zajmował się sprawami utworzonego jako pierwszego w Polsce, Archiwum X - specjalizującego się niewykrytymi zbrodniami sprzed lat. Od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji, kolejno jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie. Od 2 lutego 2023 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

 • policjanci pocztu sztandarowego
 • zgromadzeni policjanci
 • Generał gratuluje komendantowi Morajko
 • Generał gratuluje komendantowi Drożdżakowi
 • Komendant wojewódzki przemawia
 • Wojewoda przemawia
 • Wspólne zdjęcie zaproszonych gości oraz komendanta wojewódzkiego z zastępcami i przedstawicielami związków zawodowych
 • Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości
 • Komendant Morajko otrzymuje gratulacje
 • Komendant Drożdżak otrzymuje gratulacje
 • Komendant Morajko otrzymuje gratulacje. Drugie ujęcie
Powrót na górę strony