Aktualności

Policjanci i pracownicy banku w trosce o bezpieczeństwo seniorów

Data publikacji 03.04.2023

23 marca br. policjantka z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego miechowskiej komendy we współpracy z pracownikami Alior Banku w Miechowie przeprowadzili spotkanie dla seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzący przestrzegali i apelowali o ostrożność aby seniorzy nie stracili oszczędności całego życia.

Z danych statystycznych wynika, że większość przestępstw popełnianych na osobach starszych to głównie oszustwa i kradzieże. Zwykle pod pretekstem udzielenia nagłej pomocy sprawcy wykorzystują bezradność i osamotnienie starszych osób. Największym problemem z którym boryka się Policja, stanowią oszustwa popełniane metodą tzw. "na wnuczka", "policjanta" czy „pracownika banku". Forma się zmienia, jednak metoda pozostaje ta sama.
W pierwszej części spotkania policjantka przedstawiła seniorom sposoby działania oszustów metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „pracownika banku” czy „na pracownika opieki społecznej”. Omawiała również zasady zachowania bezpieczeństwa, przy dokonywaniu płatności elektronicznych, sposobach zabezpieczenia się przed oszustwami internetowymi, a także o przestępstwach związanych z bezpieczeństwem tzw. „wirtualnego pieniądza”, posługiwaniu się kartą bankomatową oraz zjawisku kradzieży tożsamości. Podczas spotkań słuchaczom podano przykłady oraz skalę tego typu oszustw popełnionych na terenie powiatu miechowskiego. 
Następnie Pan Jacek Haberka dyrektor oddziału Alior Banku w Miechowie wyjaśnił wszystkim uczestnikom spotkania, aby pamiętali o tym, że jeśli mają konto w banku, to pracownik ma już część ich danych i nie musi o nie prosić a oszust tymi danymi nie dysponuje, więc za wszelką cenę będzie starał się nakłonić  swoją ofiarę do podania ich i że, najbardziej będzie mu zależało na loginie i haśle do konta. Przypominał, że prośba  o podanie takich informacji to dowód, że ma się do czynienia z oszustem. Mówił także o wrażliwych danych klienta i wyjaśniał, że prawdziwy pracownik nigdy nie poprosi o przekazanie mu całego numeru PESEL. W dalszej części spotkania pracownik banku Pani Anna Młyńska informowała, na co szczególnie zwrócić uwagę, aby bezpiecznie zalogować się na stronę internetowa banku oraz jak chronić hasło do bankowości internetowej.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał notes magnetyczny, który w swojej treści zawiera ważny przekaz pod nazwą „Policjanci nie żądają pieniędzy za prowadzone czynności!” przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Komendę Wojewódzka Policji w Krakowie. 
 

Powrót na górę strony