Aktualności

Spotkanie z młodzieżą w ramach „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”.

Data publikacji 04.04.2023

W poprzednim tygodniu policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu przeprowadzili prelekcje z młodzieżą z Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia celów spotkania, omówiono prawa człowieka oraz zwrócono uwagę na zagadnienia związane z przemocą w sporcie. Następnie uczniowie wspólnie wypracowywali algorytmy postępowania w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, z którymi mogą się oni spotkać w swoim życiu. Z uwagi na sportowy profil klasy- piłkarze bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji, wykazując się dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień. 
W kolejnej części zajęć zwrócono uwagę na temat związany z  przemocą, cyberprzemocą oraz mową nienawiści. Policjanci szczególny nacisk położyli 
na aspekty etyczne oraz prawne związane z tym zagadnieniem. Ponadto podczas spotkania rozmawiano o nowej Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji - odpowiedzialności prawnej nieletnich w przypadku złamania prawa i niestosowania się do obowiązujących norm społecznych. Młodzi ludzie dowiedzieli się, kto to jest nieletni, a także co to jest czyn karalny i demoralizacja.
Mundurowi przedstawili również katalog środków wychowawczych i poprawczych, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich wobec nieletniego, w przypadku zachowania niezgodnego z prawem. Tego typu spotkania z uczniami prowadzone są przez policjantów systematycznie, ponieważ poprzez uświadamianie, jakie konsekwencje można ponieść 
za negatywne zachowanie można ustrzec młodzież przed problemami w przyszłości. 
Dodatkowo omówiono bardzo szeroko zagrożenia związane z korzystaniem z sieci komputerowej – Internetowej oraz promowanie bezpiecznych zachowań w Internecie, a także wyśmiewanie, poniżanie, obmawianie oraz przemoc fizyczna i rówieśnicza.
 

  • Klasa o profilu sportowym na prelekcji z policjantem
  • Policjant prowadzi spotkanie z młodzieżą
  • Policjant z KPP w Oświęcimiu prowadzi spotkanie z młodzieżą
  • Prelekcja z klasą o profilu sportowym prowadzona przez policjanta z KWP w Krakowie
Powrót na górę strony