Aktualności

„Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności” – prelekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Data publikacji 05.04.2023

Rodzaje i formy przemocy. Prawa człowieka. To zagadnienia, które omówione zostały przez policjantów podczas spotkań z młodzieżą w krakowskich ponadpodstawowych szkołach mistrzostwa sportowego. Uczniowie dowiedzieli się również jak reagować będąc świadkiem przemocy i gdzie zwrócić się o pomoc będąc jej ofiarą.

W ciągu dwóch tygodni, policjanci z Wydziałów Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz mundurowi z krakowskich komisariatów, którym podlegają poszczególne placówki oświatowe, przeprowadzili dla uczniów ponadpodstawowych szkół sportowych zajęcia na temat „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”. Funkcjonariusze odwiedzili Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ul. Grochowskiej, Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego przy ul. Wielickiej, Szkołę Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata na os. Kościuszkowskim, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego przy ul. Jerzego Szablowskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie na os. Teatralnym.
Podczas spotkania, mundurowi wykorzystując prezentację multimedialną wyjaśnili czym jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje i formy. Omówione zostały takie zagadnienia jak przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie i cyberprzemoc. Młodzież dowiedziała się, że oprócz przemocy fizycznej i słownej pośrednią formą może być również ta wyrażona za pomocą gestów, mimiki, a także izolowania i manipulowania relacjami.
Uczniom wyjaśniony został również aspekt odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy. Policjanci  omówili jakie mogą być następstwa przemocy i jaki wpływ ma ona na osobę, która jej doświadcza. Była to również okazja do zasygnalizowania, że będąc świadkiem agresji wobec innej osoby, moralnie stajemy się współodpowiedzialni za skutki takiego zachowania. 
Mundurowi przypomnieli również o prawach każdego człowieka do prywatności, nietykalności cielesnej, intymności oraz do poszanowania godności. Zaznaczyli jednocześnie, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich, każda osoba powinna wyrazić zdecydowany sprzeciw, tym samym wyznaczając granice gdy czuje, że jego strefa komfortu została przekroczona.
Osoby, wobec których stosowana jest przemoc nie powinny pozostać z problemem same, mogą się one zwrócić o pomoc do kogoś bliskiego lub odpowiedniej instytucji, co zaakcentowali mundurowi. Młodzi ludzie mogą też uzyskać poradę dzwoniąc pod numer 116 111. Jest to bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, który jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Stawianie granic i zgłaszanie takich sytuacji, może wpłynąć na ograniczenie zachowań, które naruszają prawa człowieka, ponieważ sprawca będzie świadomy nieuchronności kary i napiętnowania społecznego.

  • policjanci omawaiją tematykę praw człowieka z uczniami jednej ze szkół
  • policjanci rozmawiają z uczniami podczas prowadzonych w klasie zajęć
  • policjanci w sali lekcyjnej prowadzą zajęcia dla uczniów
  • policjanci za pomocą prezentacji omawiają tematykę z uczniami na terenie jednej ze szkół
  • prelekcja dla uczniów w sali lekcyjnej
Powrót na górę strony