Aktualności

Podsumowanie współpracy Policji ze służbami parków narodowych

Data publikacji 07.04.2023

4 kwietnia br. na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie przedstawicieli małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie województwa małopolskiego.

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Robert Michalik, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Aneta Giżyńska oraz Komendant Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie podinsp. Sławomir Halat. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci tych jednostek organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas narady oceniono współpracę Policji ze służbami parków narodowych w roku 2022 oraz przedstawiono założenia współdziałania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Omówiono szczegółowo główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych.

Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2022 roku zaliczyć należy:           
1.    poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
2.    ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
3.    wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
4.    palenie ognisk i wyrobów tytoniowych;
5.    biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych;
6.    zbiór dziko występujących roślin i grzybów;
Podczas spotkania zwrócono także uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), na terenach parków narodowych.

W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy). Łącznie zajmują one 56 tys. ha. Parki narodowe ze względu walory przyrodnicze należą do atrakcyjnych terenów turystycznych, które przyciągają dużą liczbę turystów przez cały rok. 

  • przedstawiciel RDLP w Krakowie
  • przedstawiciel TPN
  • przestawiciele GPN i Policji
  • uczestnicy narady
Powrót na górę strony