Aktualności

Otwarcie nowo utworzonego Posterunku Policji w Lanckoronie

Data publikacji 27.04.2023

Dzisiaj (27 kwietnia br.) otwarto nowo utworzony Posterunek Policji w Lanckoronie. Część pomieszczeń obiektu Gminy Lanckorona została wyremontowana i zaadoptowana przez Urząd Gminy na potrzeby Posterunku Policji. W siedzibie posterunku przewidziano 8 etatów policyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Senator RP Andrzej Pająk, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz funkcjonariusze nowego posterunku.

Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 11:00 złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu w Krakowie  nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości podkom. Janusza Górkiewicza.
Następnie Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata oraz Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach mł.insp. Arkadiusz Śniadek przywitali przybyłych na uroczystość gości.  Otwarcie posterunku jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców oraz samorządu, ale również efektem policyjnych potrzeb. Ideą utworzenia Posterunku Policji w Lanckoronie jest usprawnienie realizacji podstawowych zadań Policji na terenie gminy Lanckorona oraz ułatwienie kontaktu lokalnej społeczności z policjantami – mówił komendant Śniedek. W dalszej części przemówienia, komendant powiatowy podziękował wszystkim tym osobom, dzięki którym możliwe było utworzenie posterunku, podkreślając w szczególności wkład Wójta gminy Lanckorona pana Tadeusza Łopaty oraz Starosty Powiatowego pana Eugeniusza Kurdasa, a także swoich przełożonych. Jestem przekonany, że nowo otwarty Posterunek Policji w Lanckoronie będzie służył lokalnej społeczności oraz poprawi poczucie bezpieczeństwa – zakończył komendant Śniadek.

Kolejnym i najważniejszym etapem dzisiejszego wydarzenia było uroczyste podpisanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona i Wójta Gminy Lanckorona umowy o przekazaniu do użytku Posterunku Policji w Lanckoronie.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion z satysfakcją mówił o powstaniu  8-etatowego Posterunku Policji w Lanckoronie. Istotna dla jego utworzenia było nie tylko pozyskanie lokalu, ale także policyjnych etatów. Podkreślił, że największymi dobroczyńcami jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na czele z panem ministrem Kamińskim, pan Komendant Główny Policji  pan gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Posterunek Policji w Lanckoronie będzie służył zarówno mieszkańcom, jak i pielgrzymom i turystom chętnie odwiedzającym miasto. Generał  Michał Ledzion przypomniał, że w całym kraju są podejmowane działania, w wyniku których powstają kolejne posterunki Policji i reaktywowane są te, które kiedyś zostały zlikwidowane. Podkreślił, że Posterunek Policji w Lanckoronie jest wspólnym sukcesem.

Po przemówieniu generała nastąpiło uroczyste przekazanie symbolicznych kluczy  do posterunku kierownikowi placówki przez wojewodę i starostę.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita. Przywracamy posterunki Policji. Rząd z Premierem Mateuszem Morawieckim na czele chce, by służby były blisko mieszkańców, aby te dbały o nasze bezpieczeństwo. Od 2017 roku odtworzone zostały posterunki w Jodłowniku, Szerzynach, Zakliczynie, Trzcianie, Sułkowicach, Łużnej i Białym Kościele. Jeszcze w tym roku planowane jest odtworzenie lub utworzenie posterunków policji w Krościenku nad Dunajcem i Liszkach. Dziś jesteśmy w Lanckoronie, w Mieście Aniołów, która od dzisiaj będzie miała swoich stróżów prawa – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Na koniec pan wojewoda podziękował wójtowi za sprawność działania w tym zakresie.

Kolejnym etapem uroczystości było złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi o objęciu obowiązków przez Kierownika Posterunku w Lanckoronie kom. Sławomira Radwana.

Następnie głos zabrał Senator RP pan Andrzej Pająk, który pogratulował wójtowi, komendantowi, od którego wyszedł wniosek, a także ministrowi i  posłowi Filipowi, którzy przyczynił się do tego i wojewodzie. Wyraził zadowolenie, że Policja jest coraz bliżej mieszkańców, bo w Lanckoronie posterunek jest bardzo potrzebny.

Poseł na Sejm RP pan Filip Kaczyński podał, że polski rząd ma zamiar utworzyć lub odtworzyć 250 tego typu obiektów w postaci komisariatów lub posterunków, co jest niezmierne ważne, bo poprawia bezpieczeństwo mieszkańców. W tym przypadku mieszkańców Lanckorony. Życzył  zarówno mieszkańcom jak i wójtowi, aby Lanckorona, która jest perełką architektoniczną  regionu, stała się administracyjnie miastem. Pogratulował wójtowi skuteczności   i podziękował Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za to że pozytywnie rozpatrzył wniosek o stworzenie posterunku w Lanckoronie.

Starosta  Powiatowy  pana Eugeniusz Kurdas podziękował wszystkim zaangażowanym w starania o otwarcie  posterunku  w Lanckoronie. Podkreślił, że na Policję zawsze można liczyć, co pokazuje wieloletnia współpraca i realizacja działań wspólnie z przedstawicielami małopolskiej policji. Podziękował za to co policjanci czynią  na co dzień dla społeczeństwa, w rzeczywistości, która składa się z tej codziennej pracy pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku o jej zakończeniu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Krakowie przez dowódcę uroczystości.

Posterunek Policji w Lanckoronie mieści się na piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Lanckoronie znajdującym się w Lanckoronie przy ul. 3 Maja 11. Pomieszczenia, w którym znajduje się posterunek, zostały wyremontowane i przekazane Policji przez Gminę na podstawie umowy użyczenia. Łączna powierzchnia użytkowa posterunku wynosi prawie 76,24 m2, na co składają się 3 pomieszczenia biurowe oraz 2 pomieszczenia pomocnicze. Posterunek Policji w Lanckoronie utworzony został w strukturze organizacyjnej Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej. Swoim działaniem posterunek obejmuje gminę Lanckorona o powierzchni ponad 40 km2 zamieszkanej przez ponad 6 200 mieszkańców (sołectwa  Izdebnik, Lanckorona, Jastrzębia, Skawinki, Podchybie).  Stan etatowy Posterunku Policji w Lanckoronie stanowi 8 etatów policyjnych, który obejmuje stanowiska kierownika posterunku oraz zespołu do spraw prewencji liczący 7 funkcjonariuszy.

Na trenie powiatu, do tej pory, funkcjonowały dwa posterunki policji w Brzeźnicy i Spytkowicach. Podlegają one pod Komendę Powiatową w Wadowicach.

Aktualnie na terenie Małopolski funkcjonuje 25 posterunków Policji. 8 z nich (w tym w Lanckoronie) reaktywowano lub  utworzono na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Powrót na górę strony