Aktualności

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie a Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego

Data publikacji 17.05.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał porozumienie z Rektorem Krakowskiej Akademii im. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie prof. dr. Klemensem Budzowskim dotyczące współpracy w zakresie rozwijania i wdrażania rozwiązań dotyczących kwestii poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Małopolski i całego kraju.

17 maja br., w siedzibie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy  pomiędzy małopolską Policją a Krakowską  Akademią. Porozumienie podpisał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Rektor Krakowskiej Akademii im. Frycza – Modrzewskiego w Krakowie prof. dr Klemens Budzowski. Porozumienie  dotyczy współpracy w zakresie rozwijania i wdrażania rozwiązań dotyczących kwestii poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Małopolski i całego kraju. Celem współpracy ma być m.in. inicjowanie, organizowanie i wyznaczanie kierunków badań dotyczących strefy poprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości. Obie strony porozumienia mają wspierać się przy organizowaniu seminariów, konferencji i szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego z wykorzystaniem infrastruktury Krakowskiej Akademii oraz przy przeprowadzaniu praktyk studenckich  w jednostkach organizacyjnych małopolskiej Policji. 
W spotkaniu uczestniczył również Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie – prof. dr hab. Sławomir M. Mazur oraz opiekun praktyk studenckich -mgr  inż. Iwona Skrzypek.  Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie m.in.reprezentowali: Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia -dr Joanna Kosiniak a także Radca KWP w Krakowie ds. kontaktów z samorządami. mł.insp. Robert Górka.  
 

Powrót na górę strony