Aktualności

Międzynarodowa konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”

Data publikacji 01.06.2023

Celem projektu CrimART, było wzmocnienie działań operacyjnych organów ścigania, m.in. Policji i służby celnej w zakresie mobilnego charakteru zorganizowanych grup przestępczych przeciwko mieniu i handlu dobrami kultury i Cites, poprzez rozwijanie kompetencji i zacieśnianie współpracy. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

Konferencja podsumowująca projekt, która odbyła się  w dniach od 29 maja do 31 maja br., na terenie Wieliczki była doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń a przede wszystkim do  zaprezentowania rezultatów projektu.  Spotkanie zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie uroczyście otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie - inspektor Tomasz Droźdżak. Małopolską Policję reprezentował również Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce - mł. insp. Mirosław Strach, a także naczelnicy i przedstawiciele Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie, Wydziału ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP w Krakowie, którzy dokonali podsumowania realizacji projektu.

Uczestnikami konferencji byli funkcjonariusze polskiej Policji i Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawiciele z Mołdawii (on line), Cypru, Niemiec, Grecji, Włoch i Rumuni. Tym samym, uczestnicy konferencji reprezentowali 6 krajów oraz różne instytucje zaangażowane w szeroko rozumiane przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi dobrami kultury w tym: Policję Mołdawii, Policję cypryjską, Policję rumuńską, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Bremie, Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem – KEMEA z Anten oraz Agencję Celną i Monopolową Ministerstwa Gospodarki i Finansów w Rzymie.

Prelegentami byli przedstawiciele służb m.in. Policji, Krajowej Administracji Skarbowej czy Straży Granicznej oraz przedstawiciele instytucji kultury i dziedzictwa narodowego w tym przedstawiciele: Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, którzy dokonali posumowania działalności swoich Instytucji w w/w zakresie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono 5 edycji szkoleń. Łącznie udział w szkoleniach wzięło 219 osób, z 8 krajów, w tym z Polski, Niemiec, Cypru, Mołdawii, Słowenii, Hiszpanii, Rumunii, Holandii i Ukrainy. Prelegentami w trakcie szkoleń w Polsce byli przedstawiciele, aż 11 instytucji tj.: Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Narodowego w Krakowie.

Podczas konferencji zostało podsumowane wrażanie projektu i sformułowane wnioski dotyczące obecnych korzyści ze wspólnych międzynarodowych działań:

1.Opracowanie compendium do programu szkolenia w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną przeciwko mieniu i nielegalnego handlu dobrami kultury i Cites.

2.Zwiększenie zdolności organów ścigania do lepszego wdrażania i analizowania przepisów UE o dane umożliwiające identyfikację głównych trendów, zagrożeń i ryzyka przestępstwami przeciwko mieniu

3.Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń pomiędzy zaangażowanymi jednostkami, gdyż wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej procedur i przepisów w różnych krajach przyczynia się do zwiększenia skuteczności działania organów ścigania

4.Zwiększenie skuteczności współpracy na poziomie krajowym oraz międzynarodowym pomiędzy polską Policją, służbą celną a jednostkami organów ścigania innych państw wyspecjalizowanymi w zwalczaniu przestępczości przeciwko dobrom kultury,

5.Zwiększenie umiejętność funkcjonariuszy w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu.

 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • podinsp. Michał Nowak podczas przemówienia na konferencji podsumowującej realizacji projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES” - przemowa uczestników konferencji
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES” - mężczyzna przemawia
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
 • konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Przestępczość przeciwko dobrom kultury i CITES”
Powrót na górę strony