Aktualności

Policyjne patrole na Jeziorze Dobczyckim

Data publikacji 19.06.2023

Od 2 czerwca br., policjanci pełnią służbę na Jeziorze Dobczyckim, w powiecie myślenickim. Toń jeziora oraz teren przyległy patrolują funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Policji w Krakowie oraz oddelegowani policjanci z myślenickiej komendy.

Jezioro Dobczyckie dostarcza wodę pitną między innymi do Krakowa (około 55% zapotrzebowania) i z tego względu dostęp do jeziora jest zablokowany. Ten zbiornik wodny ma długość 10 kilometrów, a szerokość do 1,5 kilometra. Wokół jeziora utworzono strefy ochrony i nie można się w nim kąpać.
Zadaniami policjantów pełniących służbę na Jeziorze Dobczyckim są m.in.:

  • szczególna ochrona zbiornika wody pitnej i rzek wpływających do nich
  • zapobieganie wypadkom utonięć i ratowanie ludzi;
  • zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek na wodach i terenach przywodnych;
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w szczególności naruszających przepisy w zakresie: ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego i ekologii,

W zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych policjanci współpracują także z innymi podmiotami lub uprawnionymi osobami, których obecność jest uwarunkowana potrzebami służby. Służbę na wodach i terenach przywodnych policjanci mogą pełnić wspólnie z inspektorami Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej,  Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Państwowej Straży Pożarnej lub członkami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  • policjant patrolujący Jezioro Dobczyckie patrzący przez lornetkę
  • policjant prowadzący motorówkę po Jeziorze Dobczyckim
  • policyjne motorówki na Jeziorze Dobczyckim
Powrót na górę strony