Aktualności

„Bezpieczeństwo pieszych na drodze” – akcja w Dojazdowie z wykorzystaniem drona

Data publikacji 21.06.2023

We wtorek 20 czerwca 2023 roku małopolscy policjanci ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Dojazdów (powiat krakowski), prowadzili kolejne działania z wykorzystaniem drona mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych

Akcja prowadzona była w ciągu skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, w podkrakowskiej miejscowości Dojazdów. Znajduje się tam kilka przejść dla pieszych, które to podczas realizowanych działań zostały objęte szczególnym nadzorem. Policjanci, w trosce o bezpieczeństwo pieszych, przy użyciu drona, ujawniali wykroczenia kierujących polegające na nieprawidłowym zachowaniu w rejonach przejść dla pieszych. Dzięki dodatkowemu narzędziu posiadanemu przez Policję, jakim jest dron, jesteśmy w stanie ujawnić z powietrza wiele wykroczeń, a tym samym poprawiać bezpieczeństwo na naszych drogach. Wyprzedzanie bezpośrednio przed jak i na przejściu dla pieszych oraz omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, a zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, są bardzo niebezpiecznymi wykroczeniami w ruchu drogowym. Za takie zachowania, kierujący może otrzymać mandat karny  w wysokości 1500 zł oraz 15 pkt karnych.

Chcąc ograniczyć te naruszenia prawa kierujących, policjanci podczas działań starali się również edukować i uświadamiać tych uczestników ruchu drogowego, na jakie narażają niebezpieczeństwo zarówno siebie jak i inne osoby znajdujące się na drodze,  w tym głównie pieszych. Wręczane były ulotki przygotowane przez policjantów z wydziału ruchu drogowego KWP w Krakowie zawierające zasady prawidłowego wyprzedzania. Ważne jest, aby każdy uczestnik ruchu drogowego zdawał sobie sprawę, że niezachowanie szczególnej ostrożności, chwila nieuwagi mogą przyczynić się do powstania groźnego wypadku. Obowiązujące przepisy określają zachowanie kierującego, który zbliża się do przejścia dla pieszych. Ma on zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu oraz znajdującemu się na przejściu dla pieszych. Piesi, korzystając z przejścia dla pieszych, muszą również zachować szczególną ostrożność. Zabronione jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd.

Podczas działań edukowano również pieszych, którzy w tym czasie korzystali z przejścia dla pieszych. Przypominano im podstawowe zasady bezpiecznego przekraczania jezdni. Tego typu akcje policyjne spotykają się z aprobatą lokalnych mieszańców, którzy dzięki temu czują się bezpieczniejsi.

W okresie od 1 stycznia do 18 czerwca 2023 roku, w Małopolsce doszło do 209 wypadków z udziałem pieszych, w których 10 osób pieszo poruszających się po drogach poniosło śmierć, a 198 zostało rannych. Porównując te dane z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba wypadków z udziałem pieszych uległa zmniejszeniu o 8, a liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych jest mniejsza o 6.

W 2022 roku w Małopolsce doszło do 483 wypadków z udziałem pieszych, w których 28 pieszych poniosło śmierć, a 451 zostało rannych. Porównując te dane z rokiem 2021 liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 6 %, liczba osób rannych pozostała na podobnym poziomie, natomiast liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych uległa zmniejszeniu prawie o połowę.

Małopolska Policja w trosce o bezpieczeństwo pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego realizuje wiele działań: nadzorczo kontrolnych, profilaktyczno – edukacyjnych oraz inżynieryjnych. Przedsięwzięcia te przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na drogach, co pokazują dane statystyczne. Na przestrzeni lat 2016 – 2022 liczba wypadków z ich udziałem spadła o 54%, liczba zabitych zmniejszyła się  o 57%, a liczba rannych jest mniejsza o 55%.

  • Dwóch operatorów drona podczas sterowania urządzeniem
  • Operator drona udzielający wywiadu do telewizji
  • Policjant ruchu drogowego rozmawiający przez radiostację nasobną
  • Policjant ruchu drogowego z podniesioną tarczą, podczas zatrzymywania sa...
  • Policjantka ruchu drogowego objaśniająca dziennikarce istotę akcji
  • Policjantka ruchu drogowego objaśniająca dziennikarce istotę akcji
  • Przypoadkowa osoba - kobieta podczsa udzielania wywiadu w ramach sondy n...
  • Startujący dron i policjant nim sterujący, obok radiowóz ruchu drogowego...
  • Ulotka zawierające przepisy o wyprzedzaniu na tle drogi
  • zbliżenie na mandat karny podczas wypełniania rubryk
Powrót na górę strony