Aktualności

„Igrzyska 2023” – podsumowanie policyjnej operacji

Data publikacji 14.07.2023

W dniach 21 czerwca do 2 lipca 2023 r. na terenie Małopolski odbyły się multidyscyplinarne zawody sportowe - III Igrzyska Europejskie 2023. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 7500 zawodników z 48 krajów, 2500 przedstawicieli krajowych związków sportowych oraz 1300 delegatów technicznych. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów sportowych Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zadecydował, że zabezpieczenie będzie realizowane w formie operacji policyjnej pod kryptonimem „IGRZYSKA 2023”. Nad bezpieczeństwem sportowców i kibiców czuwało 1036 policjantów z Małopolski i 270 z innych województw z pionu prewencji, w tym przewodnicy psów, mundurowi z ruchu drogowego, funkcjonariusze operacyjni, pirotechnicy i kontrterroryści.

Ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich z udziałem m.in. Prezydenta RP, Andrzeja Dudy odbyła się w dniu 21 czerwca br. na Stadionie Miejskim im. Reymana w Krakowie, uczestniczyło w niej ok. 20000 osób. W tym samym miejscu 2 lipca br.  w obecności ok. ok. 14000 osób  odbyło się uroczyste zamknięcie multidyscyplinarnych zawodów sportowych. Zmagania niemal 7500 zawodników odbywały się w wielu miejscach naszego regionu, m.in.  w Krakowie, Krzeszowicach, Krynicy – Zdroju, Myślenicach, Nowym  Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie, a także w Zakopanem.  Na terenie Miasteczka Akademickiego AGH w Krakowie stworzona została tzw. Wioska Zawodnicza, w której zakwaterowanie znalazło  ok. 4500 zawodników. Wydarzenie było wspierane przez  ok. 8000 wolontariuszy oraz około 1600 pracowników firm ochroniarskich.

Nad zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa kadrze sportowej, delegatom, kibicom, turystom  i mieszkańcom czuwali także policjanci.  Dowódcą policyjnej operacji był I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko.

Wśród  1036 małopolskich policjantów do działań skierowano: 360 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie oraz 130 policjantów nieetatowych poddziałów prewencji ze stanu jednostek województwa małopolskiego, 118 policjantów pionu prewencji ze stanu komend miejskich i powiatowych, 127 policjantów ruchu drogowego z komendy wojewódzkiej i komend miejskich i powiatowych, 34 policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego w Krakowie,  145 policjantów kryminalnych komendy wojewódzkiej i jednostek  woj. małopolskiego, 40 policjantów Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko Pirotechnicznej oraz przewodników psów służbowych z jednostek terenowych, 9 techników kryminalistyki oraz 71 policjantów wykonujących inne czynności służbowe. W działania zaangażowana była również załoga śmigłowca W-3 Sokół Sekcji Lotnictwa Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Krakowie.

Przydzielone siły wsparcia z kraju to 270 policjantów w tym: 137 policjantów oddziałów prewencji (94 delegowanych do całodobowego zabezpieczenia wioski zawodniczej), 78 policjantów ruchu drogowego, 36 policjantów zespołów bojowych oraz 19 z zespołów minersko – pirotechnicznych. Dziękujemy policjantom z komend wojewódzkich w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie  Wielkopolskim, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie i Wrocławiu za pomoc w zabezpieczeniu Igrzysk.
Podczas operacji nie odnotowano poważniejszych zdarzeń i zakłóceń porządku publicznego, było bardzo bezpiecznie.

 

 • policjant obserwuje kamery monitoringu
 • policyjni kontrterroryści przy śmigłowcu policyjnym
 • policjanci w śmigłowcu
 • otwarcie Igrzysk - policjant dba o bezpieczeństwo w rejonie stadionu
 • policjanci zabezpieczają igrzyska
 • policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas igrzysk
 • policjanci podczas odprawy do służby
 • policjant z psem służbowym patrolują rejon igrzysk
 • policyjne radiowozu na sygnałach podczas zabezpieczenia policyjnego
 • policjanci na motorach podczas zabezpieczenia policyjnego
 • trzech policjantów podczas zabezpieczenia Igrzysk
 • policjanci podczas patrolu zabezpieczonego rejonu
 • policjant ruchu drogowego dba o bezpieczeństwo podczas przejazdu kolarskiego
 • policjant zabezpiecza przejazd kolarski
 • policjanci wraz ze zwycięzcami igrzysk pozują do zdjęcia
 • policjanci dbają o bezpieczeństwo podczas igrzysk
 • policjanci dbają o bezpieczeństwo przy skoczni
 • policjanci wraz z zawodnikami pozują do zdjęcia
Powrót na górę strony