Aktualności

Obchody Święta Policji Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu

Data publikacji 25.07.2023

Dzisiaj (25 lipca br.) o godzinie 9.00 swoje święto obchodzili policjanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Uroczysty apel odbył się na Zamku w Rabsztynie. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu insp. Jarosław Klich oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani komendanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przedstawiciele podmiotów współpracujących na co dzień z olkuską Policją, w tym szefowie wymiaru sprawiedliwości, kapelan olkuskiej Policji, a także przedstawiciel policyjnych związków zawodowych.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu i złożeniem  meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Marcina Kwietnia, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Rafałowi Leśniakowi. Kolejnym punktem uroczystości było odegranie  i odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu państwowego.

Następnie zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  inspektor Jarosław Klich. Szef olkuskiej Policji  w swoim przemówieniu podkreślił trud policyjnej służby: „Zawód policjanta jest wyjątkowy. Wymaga od Nas empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Każdy z Was w codziennej służbie daje świadectwo całej formacji Policji(...) Na szacunek trzeba sobie zapracować właściwą postawą, przestrzeganiem prawa i zasad etycznych. Wtedy zapewne będziemy mogli liczyć na uznanie ze strony społeczeństwa, a nie ma nic cenniejszego, jak wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.  Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom za rzetelną i sumienną pracę. Za realizację, w sposób profesjonalny, codziennych obowiązków wykonywanych z pełnym poświęceniem: „Za chwilę otrzymacie akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W pełni zapracowaliście na te wyróżnienia. To efekt Waszej wzorowej służby i postawy” Komendant gratulował awansowanym i życzył im dalszych sukcesów i awansów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia i podziękowania  skierował również dla rodzin policjantów „Proszę, abyście przekazali najlepsze życzenia Waszym bliskim, którzy wspierają Was w tej trudnej i wymagającej służbie.”

Oprócz życzeń dla policjantów i pracowników jednostki, Komendant podziękował także zgromadzonym gościom za wsparcie dla jednostki; samorządom, instytucjom  i wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Inspektor Jarosław Klich zwrócił uwagę na wzajemne zrozumienie i okazywane wsparcie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 27 policjantom tutejszej komendy aktów mianowania  na wyższe stopnie policyjne. Rozkazy o mianowaniu funkcjonariuszom wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a Komendant Powiatowy Policji w Olkusz insp. Jarosław Klich oraz Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita gratulowali awansowanym.  Ogółem w 2023 roku w Olkuszu na wyższy stopień policyjny mianowano 40 policjantów tutejszej jednostki. Wśród nich 2 oficerów, 14 aspirantów, 16 sierżantów i 8 posterunkowych.

Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita: Dziękuje za Waszą służbę. Dzisiaj służyć w Policji, to z pewnością znaczy coś więcej niż pracować. To wykazywać się postawą patriotyzmu, który w tych trudnych czasach, wymaga  wielu wyzwań i świadectw. W czasie  ślubowania słyszymy, że swoje obowiązki będziecie wykonywać nawet z narażeniem  życia. To wskazuje, że jesteście gotowi chronić i bronić obywateli w myśl hasła „Pomagamy i chronimy”. Dziękuję, że w tych wielu obszarach funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, wykazują się wzorową służbą, która jest godna największego szacunku i uznania.

Wojewoda Małopolski złożył również podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji, a także samorządowcom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Komendant w tym szczególnym dniu złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszom zgromadzonym na Zamku w Rabsztynie. W swoim przemówieniu podkreślił wielkie znaczenie i nieocenioną  rolę Policji w zakresie zwalczania przestępczości, zapewnienia ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa na drogach, czy niesienia pomocy ofiarom przemocy. Szczególną uwagę zwrócił na realizacje zadań wynikających z ważnych wydarzeń z kraju i poza jego granicami.  Inspektor Rafał Leśniak gratulował awansowanym i podziękował także pracownikom Policji za ich nieocenioną pracę’ Bez waszego wsparcia, policjanci nie byliby w stanie realizować swoich podstawowych zadań. Wasza pomoc jest nieodzowna”. 

Po przemówieniach został odprowadzony sztandar komendy, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Panu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego o zakończeniu uroczystości.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, emerytowani komendanci Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, przedstawiciele podmiotów współpracujących na co dzień z olkuską Policją, w tym szefowie wymiaru sprawiedliwości, kapelan olkuskiej Policji, a także przedstawiciel policyjnych związków zawodowych.

Uroczysty apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji  w Olkuszu i złożeniem  meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Marcina Kwietnia, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektorowi Rafałowi Leśniakowi. Kolejnym punktem uroczystości było odegranie  i odśpiewanie przez zgromadzonych hymnu państwowego.

Następnie zaproszonych gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu  inspektor Jarosław Klich. Szef olkuskiej Policji  w swoim przemówieniu podkreślił trud policyjnej służby: Zawód policjanta jest wyjątkowy. Wymaga od nas empatii i wrażliwości na drugiego człowieka. Każdy z Was w codziennej służbie daje świadectwo całej formacji Policji(...) Na szacunek trzeba sobie zapracować właściwą postawą, przestrzeganiem prawa i zasad etycznych. Wtedy zapewne będziemy mogli liczyć na uznanie ze strony społeczeństwa, a nie ma nic cenniejszego, jak wdzięczność ludzi, dla których podjęliśmy się tej zaszczytnej służby.  Komendant Powiatowy Policji podziękował wszystkim funkcjonariuszom za rzetelną i sumienną pracę. Za realizację, w sposób profesjonalny, codziennych obowiązków wykonywanych z pełnym poświęceniem: Za chwilę otrzymacie akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W pełni zapracowaliście na te wyróżnienia. To efekt Waszej wzorowej służby i postawy. Komendant gratulował awansowanym i życzył im dalszych sukcesów i awansów zawodowych, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia i podziękowania  skierował również dla rodzin policjantów: Proszę, abyście przekazali najlepsze życzenia Waszym bliskim, którzy wspierają Was w tej trudnej i wymagającej służbie.

Komendant podziękował także zgromadzonym gościom za wsparcie dla jednostki: samorządom, instytucjom  i wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Inspektor Jarosław Klich zwrócił uwagę na wzajemne zrozumienie i okazywane wsparcie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie 27 policjantom tutejszej komendy aktów mianowania  na wyższe stopnie policyjne. Rozkazy o mianowaniu funkcjonariuszom wręczał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, a Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu insp. Jarosław Klich oraz Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita gratulowali awansowanym. W 2023 roku w Olkuszu na wyższy stopień policyjny mianowano 40 policjantów tutejszej jednostki. Wśród nich: 2 oficerów, 14 aspirantów, 16 sierżantów i 8 posterunkowych.

Po wręczeniu aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita: Dziękuje za Waszą służbę. Dzisiaj służyć w Policji, to z pewnością znaczy coś więcej niż pracować. To wykazywać się postawą patriotyzmu, który w tych trudnych czasach, wymaga  wielu wyzwań i świadectw. W czasie  ślubowania słyszymy, że swoje obowiązki będziecie wykonywać nawet z narażeniem  życia. To wskazuje, że jesteście gotowi chronić i bronić obywateli w myśl hasła „Pomagamy i chronimy". Dziękuję, że w tych wielu obszarach funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, wykazują się wzorową służbą, która jest godna największego szacunku i uznania.

Wojewoda Małopolski złożył również podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji, a także samorządowcom.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Komendant w tym szczególnym dniu złożył podziękowania wszystkim funkcjonariuszom zgromadzonym na Zamku w Rabsztynie. W swoim przemówieniu podkreślił wielkie znaczenie i nieocenioną  rolę Policji w zakresie zwalczania przestępczości, zapewnienia ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa na drogach, czy niesienia pomocy ofiarom przemocy. Szczególną uwagę zwrócił na realizacje zadań wynikających z ważnych wydarzeń z kraju i poza jego granicami. Inspektor Rafał Leśniak gratulował awansowanym i podziękował także pracownikom Policji za ich nieocenioną pracę. Bez waszego wsparcia, policjanci nie byliby w stanie realizować swoich podstawowych zadań. Wasza pomoc jest nieodzowna - stwierdził. 

Po przemówieniach został odprowadzony sztandar komendy, po czym dowódca uroczystości złożył meldunek Panu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego o zakończeniu uroczystości.

zdjęcia: Urząd Wojewódzki

 

 

 • policjanci na święcie przed nimi wieża zamku
 • odznaczeni policjanci w dwuszeregu
 • Komendant Leśniak gratuluje odznaczonemu
 • widok ogólny na miejsce uroczystości
 • Widok z góry na zamek i uroczystość
 • Widok z góry. Zdjęcie z drona
 • Widok z góry na uroczystość i bramę wjazdową zamku
 • Maszerujący policjanci ze sztandarem z prawej strony policjanci w szeregu
 • Policjanci od tyłu widok na wieżę zamku
 • Dowódca uroczystości wita komendanta Leśniaka
 • Komendant Leśniak salutuje w stronę pocztu sztandarowego
 • Komendant Leśniak idzie wzdłuż policjantów w szeregu
 • Policjanci salutują w trakcie hymnu
 • W trakcie hymnu
 • W trakcie hymnu
 • Poczet sztandarowy w trakcie hymnu
 • Komendant Klich w trakcie przemowy
 • Komendant Leśniak gratuluje odznaczonym
 • Wojewoda gratuluje odznaczonym
 • Wojewoda gratuluje odznaczonym. Ujęcie z profilu
 • Wojewoda wśród policjantów
 • Wojewoda gratuluje. Na pierwszym planie sztandar policji
 • Sztandar i odznaczeni
 • Komendant Wojewódzki i Powiatowy oraz Starosta
 • komendanci i wojewoda gratulują odznaczonym iawansowanym
 • Komendant Leśniak przemawia
 • Komendant Leśniak przemawia
 • Widok ogólny na uroczystość
 • wspólne zdjęcie na zakończenie
Powrót na górę strony