Aktualności

Podsumowanie pierwszego miesiąca policyjnych działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2023” 

Data publikacji 03.08.2023

Dobiegła końca połowa wakacji, wobec czego małopolscy policjanci dokonali podsumowania dotychczasowych wyników akcji „Bezpieczne wakacje 2023”, podczas której wykonali szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży spędzającym czas wolny na zorganizowanych formach letniego wypoczynku w Małopolsce, przebywającym w miejscu zamieszkania, a także turystom odpoczywającym w naszym województwie. 

Wspólnie z przedstawicielami innych służb i instytucji, m.in. Kuratorium Oświaty, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną policjanci w tym okresie zwiększyli nadzór nad zorganizowanymi miejscami wypoczynku dzieci oraz młodzieży, przeprowadzając 1324 sprawdzeń takich miejsc, nie ujawniono placówek, które nie posiadały zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. 

W ramach działań dokonali 5318 kontroli akwenów, w tym tzw. „dzikich” kąpielisk. Ponadto w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu nieletnim wykonali 4117 sprawdzeń miejsc sprzedaży  oraz podawania napojów alkoholowych. 
Tradycyjnie już,  przedstawiciele małopolskiej Policji od początku wakacji uczestniczyli spotkaniach, dotyczących tematyki „Bezpiecznych Wakacji”. Przeprowadzili łącznie 770 pogadanek, podczas których omawiali z najmłodszymi podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie oraz podczas  zabawy w domu i na podwórku.

Dotychczas na terenie województwa małopolskiego w trakcie trwania wakacji ujawniono 20 zdarzeń, związanych z brakiem właściwej opieki ze strony osób dorosłych, gdzie poszkodowanymi były małoletni. 

Dodatkowo zgłoszono: 46 ucieczek małoletnich, w tym: 15 z miejsca zamieszkania 31 z placówek wychowawczych oraz 4 zaginięcia małoletnich. Ujawniono 99 nieletnich będących pod wpływem alkoholu oraz 2 nieletnich będących pod wpływem środków odurzających.

Powrót na górę strony