Aktualności

STOP przemocy domowej

Data publikacji 25.08.2023

Na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym. Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Każdy, kto jest świadkiem takiego zachowania, powinien działać. Również osoby krzywdzone przez najbliższych powinny znaleźć w sobie siłę, by zgłosić się po pomoc i doprowadzić do ukarania sprawcy.

Przemoc domowa to zjawisko, które się nasila, a szybka reakcja może wiele zmienić: uświadomić ofiarę, ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu. Jest wiele instytucji, w tym Policja, które w takich sytuacjach zawsze służą pomocą. Zatem jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym funkcjonariuszy. Za sprawą zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, policjanci m.in. mają możliwość wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia przez sprawcę mieszkania zajmowanego wspólnie z osobą przez niego krzywdzoną i zakazu zbliżania się do niej i jej mieszkania. Dzięki nowelizacji z 15 sierpnia br., ochrona osób doznających przemocy domowej została dodatkowo wzmocniona. Policja i Żandarmeria Wojskowa (w przypadku, gdy sprawcą przemocy jest żołnierz zawodowy) otrzymały uprawnienia, by m.in. wydać wobec takiego sprawcy również zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach, zakaz kontaktowania się z nią za pomocą środków komunikowania się na odległość (mail, telefon, komunikatory internetowe itp.) czy zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, takich jak np. zakład pracy, szkoła czy obiekty sportowe, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci.

W przypadku przemocy domowej szybka reakcja może wiele zmienić. Pamiętajmy, że na terenie naszego kraju działa wiele instytucji, które pomagają osobom dotkniętym przemocą ze strony najbliższych, w tym Policja. Nie wahajmy się zatem powiadomić o swojej trudnej sytuacji. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub do dyżurnego najbliższej jednostki Policji albo skorzystać z aplikacji mobilnych np. Alarm 112 czy platformy Policja e-usługi. Wsparcie i porady otrzymamy także od operatorów m.in. Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tel. 800 120 002), Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), czy Linii Pomocy Pokrzywdzonym (tel. 222 309 900). Można również wysłać e-maila na adres: info@numersos.pl. W sytuacji, gdy potrzebna jest natychmiastowa reakcja i pomoc ze strony innych osób, można wykonać dyskretny gest, międzynarodowy znak „Pomóż mi”. Wykonanie tego znaku jest proste: Pokaż otwartą dłoń, a następnie złóż dłoń w pięść, chowając kciuk do środka. Osoby postronne widząc ten gest, powinny dyskretnie skontaktować się z Policją, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i poinformować, że ktoś w ten sposób poprosił o pomoc.

Jeśli doznajesz przemocy domowej lub znasz kogoś, kto doznaje takiej przemocy i chcesz mu pomóc, tutaj znajdziesz informacje, co zrobić, by powstrzymać tę sytuację: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/przeciwdzialanie-przemocy-domowej

Powrót na górę strony