Aktualności

Podsumowanie działań małopolskich policjantów w zapewnieniu bezpieczeństwa na obozach harcerskich podczas wakacji

Data publikacji 05.09.2023

Podczas wakacji, ponad 600 harcerzy z całej Polski wypoczywało na obozach w Małopolsce. Zorganizowano 12 obozów stacjonarnych oraz 2 wędrowne. Małopolscy policjanci kontrolowali, czy miejsca, w których wypoczywają dzieci, są odpowiednio zabezpieczone. Ponadto utrzymywali bieżący kontakt z komendantami obozów harcerskich.

19 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie został podpisany protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami. Sygnatariuszami tego dokumentu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji, Dyrektor Lasów Państwowych, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Harcerskie Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,  Federacja Skautingu Europejskiego SHK „Zawisza” oraz Skauci Króla. Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozów harcerskich, poprzez działania  przed rozpoczęciem obozów,  w trakcie ich trwania oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia uczestników takiego rodzaju wypoczynku.

W związku z powyższym w małopolskiej Policji wdrożono szereg działań wspierających obozy harcerskie. Policjanci we współpracy z innymi służbami prowadzili kontrole obozów harcerskich organizowanych na terenie Małopolski. Przed przyjazdem zorganizowanych grup harcerzy nawiązywali kontakt z komendantami obozów oraz organizatorami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz sprawdzali bezpieczeństwo miejsc zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach działań związanych z bezpiecznym wypoczynkiem policjanci spotykali się z uczestnikami obozów harcerskich, aby przypomnieć im zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć zagrożenia, z jakimi mogą mieć do czynienia podczas pieszych wycieczek i pobytu w lesie.

W sumie, przez całe wakacje policjanci przeprowadzili  14 spotkań z komendantami obozów oraz 10 wizyt kontrolnych. Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną, w trakcie 11 prelekcji profilaktycznych dla 563 uczestników przypominali zasady bezpiecznego przebywania nad wodą
i terenach zalesionych, korzystania z kąpielisk i bezpiecznego poruszania się po drogach.
Nie odnotowano wydarzeń nadzwyczajnych w związku z funkcjonowaniem obozów harcerskich.

 

Powrót na górę strony