Aktualności

„Bezpieczna droga do szkoły” z udziałem wadowickich policjantów ruchu drogowego 

Data publikacji 26.09.2023

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego z Wadowic uczestniczą w działaniach pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. 

W okresie od 4 do 30 września br. Policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne pn. „Bezpieczna droga do szkoły”, których celem jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół  i placówek oświatowych. Ważnym aspektem akcji jest również edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

Z początkiem roku szkolnego, na terenie powiatu wadowickiego, policjanci zorganizowali i przeprowadzili wzmożone działania pod kryptonimem „Bezpieczna droga do szkoły” m.in. przeprowadzili lustrację dróg w rejonach 81 szkół, szczególnie pod względem stanu technicznego dróg, prawidłowości i stanu technicznego oznakowania oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających.

Prowadzone w dniach 4-8 września br. działania, miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poruszających się po drogach i korzystających ze zorganizowanych i indywidualnych form dojazdu do szkół, a także propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez organizację w pierwszych tygodniach roku szkolnego spotkań propagujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym adresowane szczególnie do dzieci, które po raz pierwszy idą do szkoły, a także klas najmłodszych tj. I-IV. Podczas działań została zwiększona ilość patroli w rejonie szkół oraz na drogach do nich prowadzących.

Najważniejszymi zadaniami było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół, pomoc w przekraczaniu jezdni na wyznaczonych tzw. szkolnych przejściach dla pieszych oraz nauka prawidłowego zachowania się na drodze, reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących i pieszych oraz ich stanowcze represjonowanie, kontrola kierujących pod kątem prawidłowego przewożenia dzieci, stosowania pasów bezpieczeństwa czy fotelików ochronnych, a także objęcie szczególnym nadzorem czasookresu, w którym największa liczba dzieci udaje się na zajęcia lekcyjne bądź z nich wraca. 

W trakcie prowadzonych działań policjanci ujawnili w rejonach szkół niemal 200 różnych wykroczeń, z czego najwięcej bo aż 134 to przekraczanie dozwolonej prędkości. 20 kierujących zostało ukaranych za niestosowanie pasów bezpieczeństwa. Łącznie kierowcy otrzymali 150 mandatów karnych. Zatrzymano 4 kierujących po spożyciu alkoholu. W 11 spotkaniach profilaktycznych i prelekcjach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzonych przez mundurowych w ciągu 5 pierwszych dni roku szkolnego, wzięło udział niemal 1000 uczniów szkół podstawowych. 
 

Powrót na górę strony