Aktualności

Spotkania myślenickich policjantów z dziećmi

Data publikacji 03.10.2023

Policjanci odwiedzili dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie powiatu myślenickiego. Spotkania policjantów z dziećmi są organizowane w celach edukacyjnych oraz kształtują pozytywny stosunek dzieci do służb mundurowych. 

Podczas spotkań policjanci omówili zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu i w miejscach publicznych, przedstawili swoje codzienne obowiązki, skupili się na wartościach takich jak szacunek, empatia i pomoc kolegom, w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. 

Spotkania spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony dzieci. Istotą spotkań było promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i zachęcenie uczniów do odpowiedzialnych zachowań.

Policyjna profilaktyka jest realizowana w sposób ciągły, a wszelkie zgłoszenia uzyskane z placówek oświatowych są niezwłocznie analizowane i uwzględniane przy tworzeniu harmonogramu spotkań edukacyjnych.

Są już zaplanowane kolejne spotkania. Policyjna działalność edukacyjno-profilaktyczna ma za zadanie nauczać, jak należy bezpiecznie i odpowiedzialnie zachowywać się w każdej dziedzinie życia.
 

  • Policjant prezentuje radiowóz
  • Policjant na spotkaniu w szkole
  • Policjant z dziećmi grupowe zdjęcie
Powrót na górę strony