Aktualności

Ślubowanie 75 nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 06.11.2023

6 listopada br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się ślubowanie 75 policjantów, przyjętych 27 października. Wśród ślubujących było 26 kobiet. To piąty w tym roku nabór. Podczas uroczystości nadano również odznaczenia dla osób wspierających Małopolską Policję w codziennych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Wśród zaproszonych gości byli: Ryszard Pagacz I Wicewojewoda Małopolski, Krzysztof Durek Doradca Wojewody Małopolskiego, ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych, zaproszeni goście oraz rodziny ślubujących policjantów. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru KWP w Krakowie i zdania meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Nadinsp. Michał Ledzion odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Kolejno, komendant wręczył każdemu z nich legitymację służbową, a I Wicewojewoda Małopolski wręczył ślubującym zasady etyki zawodowej. Wspólnie pogratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom wyboru zawodu. 

W dalszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z I Wicewojewodą Małopolskim wręczyli odznaczenia, przyznawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wspieranie Małopolskiej Policji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Złoty Medal za Zasługi dla Policji otrzymał Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki. Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Policji wyróżnieni zostali: Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego i Jarosław Szlachetka Burmistrz Myślenic, a Brązowe Medale za Zasługi dla Policji otrzymali:  Artur Baranowski Dyrektor Szpitala w Chrzanowie, ppłk. Andrzej Karkoszka Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem, płk. Maciej Możdżeń Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie, płk. Marcin Siudziński Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Beata Smolec Wicestarosta Wadowicki.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który przywitał wszystkich zgromadzonych, podkreślając jednocześnie duże znaczenie dzisiejszej uroczystości. Pogratulował i podziękował samorządowcom i przedstawicielom służb współpracujących z Małopolską Policją za codzienne wsparcie na rzecz bezpieczeństwa.

- To dzięki współpracy Policji i samorządowców możemy realizować zadania, które leżą w zakresie naszych ustawowych obowiązków.

Komendant pogratulował nowo przyjętym podjętej decyzji, a także życzył  odwagi i empatii, które są konieczne, aby służyć drugiemu człowiekowi. Dodał, że złożenie roty ślubowania jest zobowiązaniem przede wszystkim wobec Ojczyzny. Generał podkreślił także, jak ważne w służbie jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Podziękował również rodzinom ślubujących dziś policjantom.

-To kolejny wyjątkowy dzień dla naszego garnizonu, kolejna grupa wspaniałych młodych ludzi podjęła decyzję, przeszła ciężką drogę do momentu, w którym mogli założyć mundur policyjny, otrzymać odznakę policyjną i złożyć rotę ślubowania. 

Następnie głos zabrał I Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, który przywitał wszystkich zgromadzonych, a następnie zwrócił się do ślubujących funkcjonariuszy.

 – „Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” – to słowa ślubowania, które dziś wypowiedzieli nowi funkcjonariusze małopolskiego garnizonu Policji. To słowa, które stanowią szczególny drogowskaz. Gratuluję tej niełatwej decyzji. Będą Państwo służyć Polsce, a to największy honor.

Kolejno wystąpił ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, który pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom, a także wyróżnionym Medalami za Zasługi dla Policji.

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 13 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 9 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 7 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 

Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie zyska 8 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie trafi 4 funkcjonariuszy,  do KPP w Olkuszu 3, do KPP w Oświęcimiu 6, do KPP w Nowym Targu 5, a Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem i Komisariat Autostradowy Policji zyska 1 adepta sztuki policyjnej.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi:  

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/21443,Rekrutacja-do-sluzby-w-Policji.html

Zachęcamy do składania podań!

 • nowo przyjęci policjanci
 • kompania reprezentacyjna KWP w Krakowie
 • Poczet sztandarowy
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • poczet flagowy wciąga flagę na maszt
 • policjanci w trakcie ślubowania
 • Policjanci ślubują na sztandar
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki wręcza nowo przyjętym policjantom legitymacje służbowe
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz pierwszy wice Wojewoda małopolski wręczają nowym policjantom legitymacje służbowe oraz zasady etyki zawodowej
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Nowo przyjęci policjanci
 • Napis Policja oraz Głowica Sztandaru
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Przemawia pierwszy wicewojewoda małopolski
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznaczenia resortowe
 • Komendant Wojewódzki Policji w trakcie przemówienia
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Kompania Reprezentacyjna KWP
 • Nowo przyjęci policjanci
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz pierwszy wice wojewoda małopolski z nowo przyjętymi policjantami
Powrót na górę strony