Aktualności

O uzależnieniach i ich konsekwencjach z przyszłymi adeptami sztuki aktorskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Data publikacji 14.11.2023

W ubiegłym tygodniu, na zaproszenie Jej Magnificencji Rektora Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie prof. dr hab. Doroty Segdy, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – podinsp. Wojciech Chechelski oraz podkom. Hubert Bracik przeprowadzili spotkania z przyszłymi adeptami sztuki aktorskiej jak również kadrą pedagogiczną, które poświęcone były tematyce zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.

Ze słynnej krakowskiej Sceny im. St. Wyspiańskiego, ale także z desek scenicznych Akademii Sztuk Teatralnych w filiach we Wrocławiu i Bytomiu, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przybliżyli odbiorcom zjawisko uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz długofalowych i negatywnych skutków oddziałujących na życie i zdrowie człowieka. Omawiając zagadnienia – czym są substancje psychoaktywne i dlaczego uzależniają, jak objawia się uzależnienie i do czego może doprowadzić na przykładach wybranych materiałów filmowych – policjanci uwrażliwiali uczestników, aby nie podchodzić obojętnie do osób dotkniętych nałogiem, podkreślając, że uzależnienie może dotknąć nie tylko kogoś z naszych znajomych lub bliskich, ale także każdego z nas. Szczególnie zaakcentowano wagę wczesnej interwencji w takich przypadkach oraz tematykę związaną z odpowiedzialnością prawną i konsekwencjami wynikającymi z naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Dla lepszego zrozumienia i zobrazowania zjawiska, funkcjonariusze zaprezentowali materiały profilaktyczne w postaci tzw. „narkowalizki” zawierającej m.in. imitację narkotyków oraz przedmiotów służących do ich przechowywania, tablice poglądowe, jak również narkogogle i alkogogle symulujące skutki używania substancji psychoaktywnych – z czym każdy z uczestników mógł się zapoznać.

Inicjatywa szkoleniowa mająca na celu m.in. podniesienie świadomości na temat szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych, jak również kreowaniu i wzmacnianiu postaw pro abstynenckich spotkała się z bardzo dobrym odbiorem uczestników.

 

 

  • na zdjęciu widoczna kadra pedagogiczna AST w Krakowie oraz funkcjonariusze Policji
  • studenci AST w Bytomiu w trakcie zajęć
  • studenci AST w Krakowie w trakcie zajęć
  • studenci AST we Wrocławiu w trakcie zajęć
  • studenci AST w Krakowie w trakcie zajęć
  • na zdjęciu widoczna kadra pedagogiczna AST w Krakowie oraz funkcjonariusz Policji
  • na zdjęciu widoczna kadra pedagogiczna AST w Bytomiu oraz funkcjonariusz Policji
  • studenci AST w Krakowie oraz funkcjonariusz Policji
  • materiały profilaktyczne z tzw. „narkowalizki” wykorzystywane w trakcie zajęć
  • studenci AST w Bytomiu w trakcie zajęć
Powrót na górę strony