Aktualności

Odznaczenia i nominacje z okazji Narodowego Święta Niepodległości w garnizonie małopolskiej Policji

Data publikacji 16.11.2023

16 listopada br., w siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym garnizonu małopolskiego Policji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu, 77 policjantów zostało również mianowanych na wyższe stopnie.

W dzisiejszej uroczystości, która miała miejsce w siedzibie Muzeum Lotnictwa w Krakowie uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu z nadinsp. Michałem Ledzionem na czele, I Wicewojewoda Małopolski – pan Ryszard Pagacz oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiej Policji. W apelu uczestniczyli także przedstawiciele związków zawodowych policjantów oraz pracowników cywilnych.
Zbiórka rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i złożenia meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Tobołę.

Następnie pani naczelnik Wydziału Kadr KWP w Krakowie odczytała postanowienia Prezydenta RP w związku z przyznaniem policjantom oraz pracownikom cywilnym 55 medali „Za Długoletnią Służbę”.

Wicewojewoda Małopolski  wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie wręczyli 15 wyróżnionym złoty Medal za Długoletnią Służbę. 31 osób zostało odznaczonych srebrnym Medalem, a 9 brązowym.  Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku, a przywrócony w 2007 roku. Jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie Medalami za Zasługi dla Policji osób, które na co dzień wspomagają Policję w jej działaniach. Nadinspektor  Michał Ledzion wręczył medal  ppłk Andrzejowi Korytce – z Wojskowego Centrum Rekrutacji  - Oddział Zamiejscowy w Rzeszowie.

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z 7 czerwca 2001 roku jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z ustawą odznaczenie to może być nadawane za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń.

Kolejnym punktem dzisiejszej zbiórki było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie 1 odznaki srebrnej i jednej brązowej  „Zasłużonego Policjanta”, po czym przystąpiono do uroczystego wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowisko służbowe.

Aż 77 spośród małopolskich funkcjonariuszy awansowało w tym 11 oficerów starszych Policji,  5 oficerów młodszych policji, 33 policjantów z korpusu aspirantów a 28 z korpusu podoficerów Policji.

Wśród awansowanych był m.in.Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej Robert Michna, który otrzymał stopień inspektora. 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce  Agnieszka Burzec – Czesak natomiast otrzymała stopień młodszego inspektora.

Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy zabrał głos Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.

- Dzisiejsza zbiórka z okazji 105. rocznicy Odzyskania Niepodległości jest okazją do wręczenia wyróżnień, odznaczeń i awansów w stopniach-.

Szef małopolskich policjantów podziękował funkcjonariuszom za trudną, codzienną służbę i wkład w bezpieczeństwo naszego państwa.

- Dzięki takim ludziom jak Wy nasza formacja jest silna, dobrze zorganizowana i rokująca na przyszłość. (…) Dla mnie to ogromny honor i zaszczyt dowodzić garnizonem małopolskim i wręczyć dziś wyróżnienia– zwrócił się do policjantów i pracowników cywilnych.

W dalszej części przemówienia Generał podziękował uhonorowanemu dziś Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji ppłk. Andrzejowi Korytce za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa. Nadinsp. Michał Ledzion podkreślił także rolę związków zawodowych, które wspólnie ze stroną służbową walczą, by zarówno funkcjonariuszom, jak i pracownikom Policji żyło się lepiej. Generał podziękował również przedstawicielom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na czele z panem Wojewodą za codzienne wsparcie. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wyraził też wdzięczność dla Pana Dyrektora za możliwość zorganizowania dzisiejszej uroczystości w murach Muzeum Lotnictwa.

Następnie, I Wicewojewoda  Małopolski Ryszard Pagacz skierował podziękowania do zgromadzonych policjantów.

-– Służba w Policji nie należy do najłatwiejszych. Wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia. Wszystko to jednak po to, aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach kryzysowych. Tymi dzisiejszymi odznaczeniami i awansami mówimy symboliczne „dziękuję” za codzienny trud pracy i nieustanną gotowość. Serdecznie gratuluję i życzę Państwu dalszych owocnych lat służby – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Uroczystość zakończyła się zdaniem meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz wykonaniem pamiątkowej fotografii.

 • Zgromadzeni na uroczystości
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Sztandar KWP Kraków
 • Komendant KWP wraz z Gośćmi
 • medal za długoletnią służbę
 • Komendant Wojewódzki gratuluje policjantce
 • medale
 • nagrodzony pracownik cywilny
 • odznaczony podpułkownik Korytko
 • zastępca dowódcy OPP w Krakowie
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza akt mianowania na stopień
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza akt mianowania na stopień
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • Przemawia Wice Wojewoda Małopolski
  Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Zgromadzeni na uroczytości
 • Zdjęcie grupowe uczestników uroczytości
Powrót na górę strony