Aktualności

„Piątkowy przepis drogowy” policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, doceniony za swoją rolę edukacyjną w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023

Data publikacji 24.11.2023

23 listopada br., w Warszawie, odbyła się uroczysta gala XIII Edycji Konkursu Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nominację w kategorii Projekt Medialny Roku otrzymał „Piątkowy przepis drogowy”, publikowany przez policjantów z WRD KWP w Krakowie, którego autorem był asp. Wojciech Wróbel.

Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Konkurs został zainicjowany w 2010 roku. Ma on na celu promowanie i nagradzanie osób oraz przedsięwzięć, które podejmowane są w różnych obszarach kraju i skupiają się na podnoszeniu bezpieczeństwa drogowego.

Piątkowy przepis drogowy, powstał z potrzeby wyjaśniania i przedstawiania w zwartej   i przystępnej formie zawiłości niektórych przepisów drogowych. Rozbicie regulacji na wiele różnych dokumentów, nieprzystępny, prawniczy styl i częste zmiany w przepisach powodują zniechęcenie do zgłębiania swojej wiedzy. Dzięki inicjatywie policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, zarówno kierowcy jak i piesi mogą w szybki sposób znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania z dziedziny BRD, bez przeszukiwania wielu stron aktów prawnych.

Wszystkie odcinki Piątkowego przepisu można znaleźć pod linkiem:

https://malopolska.policja.gov.pl/krk/dziala/ruch-drogowy/piatkowy-przepis-drog/26867,Piatkowy-przepis-drogowy.html

Kapituła Konkursu szczególną nagrodę za działalność profilaktyczno - edukacyjną oraz podejmowane inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, przyznała  Małopolskiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W imieniu Rady statuetkę odebrała jej Sekretarz.

Podczas uroczystości głos zabrali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali ważność podejmowanych działań i inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Dziękowali i gratulowali wszystkim zwycięzcom i nominowanym do nagrody w konkursie Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

  • Dyplom nominacja piątkowego przepisu drogowego w kategorii projekt medialny roku partnera bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Na scenie prowadzący uroczystą galę, na ekranie nominacje  w kategorii projekt medialny roku
  • Policjant z dyplomem w ręku stoi na scenie podczas gali
  • Policjantka i policjant z dyplomem stoją na tle ścianki partner bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Policjantka, policjant i mężczyzna stoją pod sceną podczas gali
  • Policjantka , policjant z dyplomem w ręku  oraz trzy osoby stoją pod sceną podczas gali
Powrót na górę strony