Aktualności

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Chełmcu w powiecie nowosądeckim

Data publikacji 13.12.2023

Dzięki wspólnym działaniom samorządu i przedstawicieli Policji oraz znaczącemu wsparciu władz Gminy Chełmiec, 12 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Chełmcu, a funkcjonariusze rozpoczęli służbę przy ulicy Marcinkowickiej 25.

Uroczystość rozpoczęła się 12 grudnia br. o godzinie 12 przed budynkiem gminnym przy ulicy Marcinkowickiej 25 w Chełmcu, gdzie siedzibę ma Posterunek Policji w Chełmcu. Podczas jego uroczystego otwarcia swoją obecnością zaszczycili nas insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który reprezentował nadinsp. Michała Ledziona – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Michał Jamka – I Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, Artur Boruta – Sekretarz Gminy Chełmiec, Wiesław Szołdrowski – Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec, Katarzyna Dudczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, sierż. sztab. Jacek Łukasik – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, Dariusz Bulanda – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji, kom. Jakub Mółka – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Nowym Sączu, a także przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Chełmcu.

Na początku uroczystości dowódca złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Rafałowi Leśniakowi, a następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Insp. dr Krzysztof Dymura przywitał zebranych gości i podkreślając, że dzisiejsza uroczystość to kolejne w ostatnim czasie ważne wydarzenie dla sądeckiej Policji, wspomniał niedawną reorganizację struktury i przeniesienie siedziby Komisariatu Policji w Nawojowej do nowego obiektu. Zaznaczył, że otwarcie posterunku w gminie Chełmiec, jednej z najbardziej zaludnionych gmin wiejskich w Polsce, było efektem zaangażowania wielu osób. „Z racji tego, że zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny jest priorytetem dla sądeckiej Policji, a działania te wspierają również lokalne samorządy, podjęto starania, by otworzyć Posterunek Policji w Chełmcu. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Pana Wójta, radnych gminnych, Pani Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, jak również Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, działania te przyniosły zamierzony efekt i od dziś w Chełmcu rozpoczyna funkcjonowanie posterunek, gdzie docelowo służbę będzie pełniło 10 funkcjonariuszy” – powiedział komendant.

Szef sądeckich policjantów serdecznie podziękował władzom gminy Chełmiec, a w szczególności wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu, Wiesławowi Szołdrowskiemu – Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmiec oraz Katarzynie Dudczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, za podjęte działania i udostępnienie policjantom części pomieszczeń gminnego budynku oraz dostosowanie ich do potrzeb posterunku. Insp. dr Krzysztof Dymura wyraził także wdzięczność nadinsp. Michałowi Ledzionowi – Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie oraz jego zastępcy – insp. Rafałowi Leśniakowi, za wspieranie działań sądeckiej Policji.

Następnie komendant insp. Rafał Leśniak przekazał asp. sztab. Sebastianowi Brożynie – Kierownikowi Posterunku Policji w Chełmcu, symboliczny klucz do nowej siedziby.

Z okazji otwarcia Posterunku Policji w Chełmcu insp. dr Krzysztof Dymura wręczył okolicznościowe podziękowania Bernardowi Stawiarskiemu – Wójtowi Gminy Chełmiec oraz insp. Rafałowi Leśniakowi – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który odebrał również podziękowania dla szefa małopolskich policjantów, nadinsp. Michała Ledziona.

Następnie głos zabrali przybyli na uroczystość goście, którzy gratulowali otwarcia Posterunku Policji w Chełmcu, a kierownikowi i policjantom, życzyli wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w trudnej służbie na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

 

Posterunek Policji w Chełmcu funkcjonuje od 12 grudnia 2023 roku. Jego siedziba mieści się w części budynku gminnego przy ulicy Marcinkowickiej 25 w Chełmcu, gdzie policjanci mają do dyspozycji pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 150 m². W posterunku służbę będzie pełnić 10 funkcjonariuszy. Na stanowisko kierownika jednostki został mianowany asp. sztab. Sebastian Brożyna, dotychczasowy detektyw Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, który służbę w Policji rozpoczął w 2005 roku.

 

 • uczestnicy uroczystości przed posterunkiem
 • policjanci PP w Chełmcu
 • Komendant Leśniak podaje dłoń Komendantowi Dymurze
 • lektorka, dowódca i uczestnicy uroczystości
 • policjanci i goście przed budynkiem posterunku
 • Komendant Dymura przemawia
 • Komedant Dymura przemawia przy mównicy
 • Komendant Leśniak przekazuje symboliczny klucz do posterunku
 • Wójt B. Stawiarski ściska dłoń kierownikowi posterunku
 • symboliczny klucz do siedziby posterunku
 • wspólne zdjęcie komendanta Leśniaka i komendanta Dymury oraz Kierownika Brożyny
 • przekazanie podziękowań dla wójta gm. Chełmiec
 • M. Jamka przy mównicy
 • M. Kwiatkowski przy mównicy
 • B. Stawiarski przy mównicy
 • insp. R. Leśniak przy mównicy
 • dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Leśniakowi
 • wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
 • tablice z godłem i napisem Posterunek Policji w Chełmcu
 • kierownik posterunku w swoim gabinecie
Powrót na górę strony