Aktualności

Uwaga! Komunikat Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz CBZC

Data publikacji 02.01.2024

W związku działalnością platform inwestycyjnych o nazwie RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22

UWAGA! W  związku z prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi postępowaniem przygotowawczym dot. podejrzenia zaistnienia czynu z art. 258§1 k.k. i in. związanych z działalnością platform inwestycyjnych o nazwie RoyalZysk, Topeu, Primeu, Kraj Maklerów, Masl oraz Be22 w najbliższych dniach Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wyśle wiadomość sms z informacją o prowadzonym śledztwie dotyczącym oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych, z prośbą o odpowiedź, w przypadku zainwestowania przez osoby pokrzywdzone, środków finansowych. Wiadomość SMS zostanie wysłana  z numeru +48 798 030 846.

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości/Zarząd w Łodzi śledztwo w sprawie oszustw inwestycyjnych.
Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu w internecie ogłoszeń dotyczących możliwości dokonania inwestycji celem uzyskania szybkich i dużych zysków. Osobie zainteresowanej, która dokonała wpłaty pierwszych środków pieniężnych, zakładano konta na stronach fałszywych giełd, gdzie pokrzywdzeni widzieli rosnące zyski. Pokrzywdzeni byli proszeni o instalowanie na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowania (AnyDesk), umożliwiającego zdalny dostęp do ich urządzeń i wykonywanie zdalnie nieautoryzowanych operacji, wiążących się z obciążeniem finansowym (np. zawieranie zdalnie umów kredytowych, pożyczek, dokonywanie przelewów pieniędzy). Wszelkie próby wypłaty przez pokrzywdzonych zgromadzonych środków kończyły się niepowodzeniem. Zaznaczyć należy, że informacje o zyskach były fikcyjne – zostały wygenerowane celem pozyskania zaufania pokrzywdzonego i nakłonienia go do dalszych inwestycji.
W celu ustalenia wszystkich osób pokrzywdzonych jest prowadzona kampania informacyjna polegająca na rozesłaniu wiadomości SMS  pochodzącej z numeru „+48 798030846” do osób zidentyfikowanych jako te, które zainwestowały środki pieniężne w fałszywą działalność inwestycyjną.
Osoby, które otrzymały przedmiotowe wiadomości, proszone są o jak najszybsze nawiązanie kontaktu z Zarządem w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za pośrednictwem następującego adresu poczty  elektronicznej: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy treść SMS:

„Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi śledztwo dotyczące oszustw inwestycyjnych na platformach internetowych nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.
Pana/Pani numer ujawniono na liście rozmów zrealizowanych przez grupę przestępczą.
W przypadku wpłaty środków finansowych na inwestycję prosimy o przekazanie szczegółów utraty środków, na adres e-mail: oszustwa.inwestycyjne@cbzc.policja.gov.pl”.

 

Powrót na górę strony