Aktualności

„Bezpieczne Ferie” na małopolskich drogach

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego 2024 roku małopolska Policja ruchu drogowego będzie prowadziła działania „Bezpieczne Ferie”. Głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach turystom odwiedzającym nasze województwo.

Szczególna uwaga zwracana będzie na zorganizowane formy przewozu dzieci i młodzieży na zimowy wypoczynek. Na terenie wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji naszego województwa wyznaczone zostały stałe punkty kontroli autokarów, gdzie będą dokonywane sprawdzenia. Dzięki tej inicjatywie w jednym czasie będzie można skontrolować większą ilość pojazdów przewożących uczniów na ferie.

Wykaz punktów kontroli autokarów: https://policja.pl

Na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa”, gdzie w katalogu KONTROLA AUTOBUSÓW internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed wyjazdem:

https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl

Policjanci w ramach swojej codziennej służby będą zwracać także uwagę na autokary znajdujące się już w trasie.

Podczas zimowego wypoczynku, funkcjonariusze będą zwracać uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego m.in.: stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Ponadto będą kontrolować trzeźwość kierujących, a także stan techniczny pojazdów.
Policjanci ruchu drogowego będą również monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku, a w razie potrzeby w newralgicznych miejscach podejmą ręczne kierowanie ruchem.
W związku ze spodziewanym dużym natężeniem ruchu na tzw. Zakopiance, w przypadku podróży na trasie Kraków – Zakopane, Zakopane – Kraków, policjanci zachęcają do korzystania z alternatywnej drogi wojewódzkiej nr 958. Trasa ta łączy się z drogą krajową nr 47 w miejscowości Chabówka. Jest ona bardzo dobrze oznakowana i przygotowana do ruchu pojazdów. Wiedzie przez Czarny Dunajec, Chochołów i Witów. Wjazd do Zakopanego usytuowany jest od strony Kościeliska.

Bezpieczeństwo pieszych

Pieszym, w tym dzieciom i młodzieży policjanci będą przypominać i zwracać uwagę na zagrożenia związane m.in. z nieostrożnym wejściem na jezdnię, w tym bezpośrednio przed jadący pojazd, korzystaniem z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, przebieganiem przez jezdnię. Dodatkowo będą uświadamiać o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych.
Policjanci w czasie ferii będą uczestniczyć w spotkaniach organizowanych z dziećmi  i młodzieżą zarówno w przedszkolach, szkołach, jak też w miejscach wypoczynku zimowego, na których poruszane zostaną zagadnienia związane z bezpiecznym uczestnictwem w ruchu drogowym.

 

Powrót na górę strony