Aktualności

Podsumowanie 2023 r. w garnizonie małopolskiej Policji

Data publikacji 22.01.2024

Dzisiaj (22.01.br.) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada podsumowująca pracę małopolskich policjantów w 2023 r. Podczas narady zaprezentowano także plany na bieżący rok.

W naradzie uczestniczyła Elżbieta Achinger, I Wicewojewoda Małopolski, Prokurator Rafał Babiński Prokurator Okręgowy w Krakowie, komendanci komend miejskich i powiatowych garnizonu małopolskiego oraz naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Wszystkich uczestników narady przywitał  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Następnie głos zabrała Pani Wojewoda, która podziękowała małopolskim policjantom za ofiarną służbę na rzecz obywateli, jak również życzyła dalszych sukcesów w dbaniu o bezpieczeństwo. Rozpoczynając naradę Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie odniósł się do kwestii kadrowych tj. m.in. doboru do służby oraz do kwestii dyscypliny służbowej. Omówił także kwestie związane ze współpracą zagraniczną i wyniki badań opinii publicznej na temat działań Policji. Komendant Ledzion przedstawił również zadania priorytetowe na bieżący rok. Następnie, zgromadzonym zostały zaprezentowane  przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotra Morajkę  wyniki działań w pionie prewencyjnym garnizonu małopolskiego. Omówione zostało szczegółowo bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Małopolski, jak również efekty służby,  dynamika zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji. Przedstawiono najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w tym przemoc w rodzinie, działalność profilaktyczną.   
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wykrywalności przestępstw pospolitych. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak omówił zadania inwestycyjno-remontowe wskazując oddane ostatnio obiekty i  planowane inwestycje. Przedstawił także m.in. stan floty małopolskiej Policji  i inwestycje w tym zakresie. Na zakończenie obrad głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie dziękując wszystkim za zaangażowanie w służbę w poprzednim roku życząc wszelkiej pomyślności i sukcesów, aby ten rok był jeszcze lepszy niż poprzedni.

 

 

STATYSTYKA 2022/2023

KATEGORIE 2022 2023
Bójka i pobicie 208 232
Kradzież cudzej rzeczy 7067 7 128
Kradzież samochodu 185 127
Kradzież z włamaniem 4 198 4 488
Uszkodzenie rzeczy 2 920 2 596
Uszczerbek na zdrowiu 601 612
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani 10 010 9 754
Zabójstwo 31 36
Przestępstwa kryminalne 43 313 40 162
Przestępczość ogółem 78 058 72 566

 

 

 

 

 

 

 • Inwestycje

 • INWESTYCJE 
Komisariat Policji VIII w Krakowie – przebudowa obiektu

Budowa realizowana w latach 2019-2023. 
Wykonawca: ARCO system Sp. z o.o. Roboty zakończone i odebrane
Wartość kosztorysowa inwestycji – 25 502 439 zł.
Uroczyste przekazanie obiektu użytkownikowi: 22 lutego 2023 r.
 • INWESTYCJE 
Komisariat Policji VIII w Krakowie – przebudowa obiektu
 • INWESTYCJE 
Posterunek Policji w Krościenku nd. Dunajcem

Budowa realizowana w latach 2021-2023. 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane SIKORA. Roboty zakończone i odebrane.
Wartość kosztorysowa inwestycji – 2 446 984 zł.
Uroczyste przekazanie obiektu użytkownikowi:
19 grudnia 2023 r.
 • INWESTYCJE 
Komisariat Policji V w Krakowie 

Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2024. 
Wykonawca: ERBET Spółka z o.o.
Wartość kosztorysowa inwestycji – 41 773 10 zł.

Roboty budowlane w trakcie, stopień zaawansowania robót budowlanych ok. 70 %. Przewidywany okres zakończenia robót budowlanych III kwartał 2024 r.
Przewidywany okres uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania obiektu użytkownikowi – na przełomie 2024/2025 r
 • INWESTYCJE 
KPP w Brzesku – Budowa nowej siedziby

Budowa planowana do realizacji w latach 2022 – 2025. 
Wykonawca: ERBET Spółka z o.o.
Wartość kosztorysowa inwestycji – 47 318 773 zł.

Umowę podpisano w dniu 9.11.2022 roku.
Roboty w toku w zakresie: W chwili obecnej budynek główny jest w stanie 
surowym otwartym, w budynku garażowym wzniesione są ściany oraz strop.
Stan realizacji prac budowlanych: ok. 22 %. 
Planowane przekazanie obiektu użytkownikowi IV kw. 2025 r.
 • INWESTYCJE 
KP w Bukowinie Tatrzańskiej (I etap) – przygotowanie dokumentacji projektowej
Wartość wykonania dokumentacji projektowej – 154 242 zł finansowane z Funduszu Wsparcia Policji, (środki przekazane przez Gminę Bukowina Tatrzańska).
Całkowita wartość zadania – 224 241, 60 zł 
Wykonawca dok. projektowej firma Inwestprojekt-Zachód z Łodzi. 
Dokumentacja została przekazana przez wykonawcę 7 grudnia 2023 roku. 
Trwają czynności odbiorowe dokumentacji.
 • STAN POSIADANIA – 1607 

Ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji: 2022r. - 120; 2023r. - 49;
Ilość pojazdów wprowadzonych do eksploatacji: 2022r. - 72; 2023r. - 64.
 • W RAMACH DOFINANSOWANIA PRZEZ WFOŚiGW

Ambulans pirotechniczny wraz z specjalistycznym wyposażeniem (Mercedes-Benz Sprinter); KWP w Krakowie; 1szt;

Samochód osobowy typu furgon (Ford Custom); KWP w Krakowie; 1szt;

Pojazd terenowy z quadem i przyczepą (ISUZU D-MAX, quad Polaris); KMP w Tarnowie; 1 kpl.

Wartość zakupionego sprzętu: 1 235 766,52 zł;
W tym kwota dofinansowania WFOŚiGW: 617 883,26 zł.
 • w ramach tzw. SPONSORINGU – zakupy sprzętu sfinalizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Policji oraz jednostek samorządu terytorialnego woj. małopolskiego

Osobowy oznakowany segment C (Kia Cee’d); 5szt; Wartość zakupionego sprzętu: 781 774,05zł; W tym kwota dofinansowania: 390 887,00zł;
Osobowy nieoznakowany segment C (Kia Cee’d); 5szt; Wartość zakupionego sprzętu: 707 148,65zł; W tym kwota dofinansowania: 353 574,30zł;
Osobowy oznakowany SUV (Kia Sportage); 8szt; Wartość zakupionego sprzętu: 1 596 310,00zł; W tym kwota dofinansowania: 725 467,80zł;
RAZEM: 18szt, Wartość zakupionego sprzętu: 3 084 232,70zł; W tym kwota dofinansowania: 1 469 929,10zł;
 • DOSTAWY CENTRALNE:
nieoznakowany segment C: Kia Cee'd	2szt	190 404,00 zł, Toyota Corolla	1szt	90 920,00 zł;
oznakowany segment C	Skoda Scala	7szt	1 170 960,00 zł;
nieoznakowany segment D	Audi A4	1szt	167 827,35 zł;
oznakowany segment D	Skoda Superb	1szt	258 300,00 zł;
nieoznakowany SUV	Seat Ateca	1szt	184 500,00 zł;
furgon wypadowy	MAN TGE	5szt	2 435 400,00 zł;
furgon ETDiE	Volkswagen Crafter	4szt	2 380 000,00 zł;
furgon nieoznakowany:
Volkswagen T6	4szt	1 524 000,00 zł
Ford Custom	1szt	265 899,00 zł
Razem	27szt	8 668 210,35 zł
 • Dobór

 • Przyjęcia do służby w Policji
 
Harmonogram zrealizowanych przyjęć w roku 2023: 
 
27 luty – 56 osób,				21 lipca – 1 osoba,			28 grudnia – 102 osoby.
5 maja – 51 osób,				5 września – 80 osób,
17 lipca – 62 osób, 			27 października – 75 osób,

W 2023 roku przyjęto 427 osób (w tym 136 kobiet)

W 2022 roku przyjęto 391 osób (w tym 80 kobiet)

Nabory do korpus służby cywilnej 
 
Liczba naborów ogłoszonych – 27 konkursów
Zakończonych pozytywnie – 19 konkursów  
 • Prewencja

 • Wykres Krajowa Mapa Zagrożeń bezpieczeństwa. Zagrożenia zgłoszone (zakończone) 2023
KWP KATOWICE 49728;
KWP KRAKÓW 44849;
KWP WROCŁAW 44573;
KWP POZNAŃ 36504;
KWP LUBLIN 31566;
KWP RADOM 28347;
KWP BIAŁYSTOK 27161;
KWP GDAŃSK 26161;
KWP ŁÓDŹ 26298;
KSP 25808;
KWP RZESZÓW 21662;
KWP BYDGOSZCZ 17762;
KWP OLSZTYN 15355;
KWP KIELCE 14435;
KWP GORZÓW WLKP. 12188;
KWP SZCZECIN 11721;
KWP OPOLE 11639;
KRAJ 446238;
 • Najczęściej występujące kategorie w KMZB:
Przekroczenie dozwolonej prędkości 14983;
Nieprawidłowe parkowanie 12845;
Spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym 4096;
Niewłaściwa infrastruktura drogowa 2954;
Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją 1675;
Dzikie wysypiska śmieci 1532;
Nielegalne rajdy samochodowe 1482;
Zła organizacja ruchu drogowego 1100;
Wałęsające się bezpańskie psy 882;
Akty wandalizmu 851;
Używanie środków odurzających 613;
Poruszanie się po terenach leśnych quadami 338;
Znęcanie się nad zwierzętami 326;
Pozostałe 1171;
Liczba zgłoszeń zakończonych 44849;
Potwierdzone 51,6%
 • Psy służbowe w garnizonie małopolskim (stan na 31.12.2023):
do wyszukiwana zapachów zwłok ludzkich 2;
do wyszukiwania zapachów narkotyków 15;
patrolowo tropiące 47;
do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych 16;
tropiące 1;
przewodnicy 49;
 • Posterunki przekształcone w komisariaty w 2023r.:
KP UŚCIE GORLICKIE (KPP GORLCE);
KP NAWOJOWA (KMP NOWY SĄCZ);
KP BRZEŹNICA (KPP WADOWICE).
POSTERUNKI OTWARTE W 2023R.:
PP LANCKORONA (KPP WADOWICE);
PP CHEŁMIEC (KMP NOWY SĄCZ);
PP KROŚCIENKO N/DUNAJCEM (KPP NOWY TARG).
PLANOWANE OTWARCIE W 2024R.l
PP NOWE BRZESKO (KPP PROSZOWICE);
PP LISZKI (KPP KRAKÓW).
LICZBA POSTERUNKÓW POLICJI 25; LICZBA ETATÓW POLICYJNYCH 190.
 • przemoc w rodzinie w 2023r. (2022r.)
nakazy/zakazy 481(370);
zatrzymani 1431(213);
niebieskie karty 3611(3385);
odebrana broń 12(0) nowy przepis wprowadzony 22.06.2023r.;
złamane nakazy/zakazy 131(98).
 • Ruch Drogowy

 • 1 miejsce w Polsce pod względem natężenia ruchu drogowego na drogach wojewódzkich*
w stosunku do roku 2015 – wzrost o 21,5 %

2 miejsce w Polsce pod względem natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych*
w stosunku do roku 2015 – wzrost o 30 % - największy wzrost średniego dobowego ruchu pojazdów w kraju *dane GDDKiA


Ponad 16,9 mln turystów odwiedziło Małopolskę w 2023 r. 
z czego 75,8% za pomocą samochodu *dane UMWM

9,9 % wszystkich zdarzeń drogowych w Małopolsce to zdarzenia z cudzoziemcami *dane SEWIK

3 185 581 zarejestrowanych pojazdów w Małopolsce w 2023 r. *dane CEP
 • LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH NA 100 ZAISTNIAŁYCH WYPADKÓW DROGOWYCH

małopolskie	5,3
śląskie	6,7
dolnośląskie	6,9
pomorskie	7,0
podkarpackie	7,6
łódzkie	7,8
wielkopolskie	8,0
KSP Warszawa	8,8
Polska	9,0
warmińsko-mazurskie	10,1
opolskie	10,7
zachodniopomorskie	11,6
mazowieckie (bez KSP)	11,6
świętokrzyskie	12,7
kujawsko-pomorski	13,6
lubuskie	14,0
lubelskie	15,1
podlaskie	21,8

LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH NA 100 TYŚ. MIESZKAŃCÓW
KSP Warszawa	0,3
śląskie	2,8
małopolskie	3,4
podkarpackie	4,2
dolnośląskie	4,3
pomorskie	4,7
Polska	4,9
opolskie	4,9
kujawsko-pomorski	5,2
wielkopolskie	5,3
zachodniopomorskie	5,3
warmińsko-mazurskie	5,4
lubelskie	5,7
lubuskie	6,1
podlaskie	6,4
łódzkie	6,7
świętokrzyskie	6,8
mazowieckie (bez KSP)	8,5
 • WYPADKI	OFIARY ŚMIERTELNE	RANNI
2002	5 287	375	6 821
2003	4 962	360	6 363
2004	4 875	335	6 344
2005	4 438	334	5 600
2006	4 440	308	5 692
2007	4 721	341	6 147
2008	4 681	344	5 977
2009	4 419	314	5 604
2010	4 006	235	5 049
2011	4 368	313	5 427
2012	3 903	253	4 777
2013	3 765	221	4 662
2014	3 937	234	4 806
2015	3 840	198	4 620
2016	3 939	185	4 764
2017	3 615	194	4 313
2018	3 404	223	4 004
2019	3 136	176	3 717
2020	2 263	157	2 561
2021	2 244	144	2 595
2022	2 226	102	2 614
2023	2 210	117	2 560
 • wypadki
2022	2226
2023	2210

 	KOLIZJE
2022	26809
2023	27284

 	ZABICI
2022	102
2023	117

 	RANNI
2022	2614
2023	2560
 • WYPADKI
2022 r.	172
2023 r.	147

 	KOLIZJE
2022 r.	989
2023 r.	822

 	ZABICI
2022 r.	7
2023 r.	11

 	RANNI
2022 r.	204
2023 r.	174
 • LICZBA KIERUJĄCYCH PODDANYCH BADANIU NA ZAWARTOŚĆ ALKOHOLU
2022	1 069 645
2023	1 140 810

LICZBA UJAWNIONYCH NIETRZEŹWYCH KIERUJĄCYCH
2022	6 503
2023	5 736

LICZBA KIERUJĄCYCH PODDANYCH BADANIU NA ZAWARTOŚĆ ŚRODKA DZIAŁAJĄCEGO PODOBNIE DO ALKOHOLU
2022	2 053
2023	1 383

LICZBA UJAWNIONYCH KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ŚR. ODURZAJĄCEGO/PO UŻYCIU ŚR. DZIAŁAJĄCEGO 
PODOBNIE DO ALKOHOLU
2022	486
2023	297
 • Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 24%;
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 19,9%
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych 10.9%
niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 10,3%
 • NIEOSTROŻNE WEJŚCIE NA JEZDNIĘ: PRZED JADĄCYM POJAZDEM 52,7 %*

NIEOSTROŻNE WEJŚCIE NA JEZDNIĘ: ZZA POJAZDU, PRZESZKODY 11,6 %*

WEJŚCIE NA JEZDNIĘ PRZY CZERWONYM ŚWIETLE 11,6 %*

PRZEKRACZANIE JEZDNI W MIEJSCU NIEDOZWOLONYM 10,8 %*
*% do ogółu wypadków z winy pieszego
 • 574 721 wylegitymowanych osób
259789 wystawionych mandatów karnych
209 079 ujawnionych wykroczeń przekroczenia prędkości jazdy
2524 zgłoszenia na skrzynkę „Stop Agresji 
Drogowej” o naruszeniach przepisów rd
4550 zatrzymane prawa jazdy
1 142 207 liczba kierujących poddanych badaniu na zawartość alkoholu
1547 zatrzymane prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym
29 494 zlikwidowanych zdarzeń drogowych
2259 ujawnionych kierujących nieposiadających uprawnień do kierowania
33214 skontrolowanych dni czasu pracy kierowców
 • Narada w KWP Kraków

Powrót na górę strony