Aktualności

Wykorzystanie drona w służbie przez gorlickich policjantów

Data publikacji 29.02.2024

Gorliccy stróże prawa wykorzystują posiadanego drona do wykonania wielu zadań w codziennej służbie, takich jak: poszukiwania zaginionych osób, zabezpieczania dużych imprez jak mecze lub koncerty, ujawnianie sprawców wykroczeń w ruchu drogowym czy wiosenne kontrole obszarów trawiastych pod kątem wypalania pozostałości roślinnych.

Dron, który od roku posiada Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach już wielokrotnie był wykorzystywany w służbie do realizacji różnorakich zadań. Przede wszystkim wspomagał funkcjonariuszy Policji w akcjach poszukiwań zaginionych osób, gdzie liczy się czas i zaangażowanie wielu osób oraz najlepszego sprzętu. Posiadany dron wyposażony jest w kamerę termowizyjna, która umożliwia poszukiwania osób także w warunkach nocnych. Urządzenie używane było także do zabezpieczania kilku dużych imprez sportowych i kulturalnych, które odbywały się na terenie Gorlic, przekazując obraz do dowódcy działań, aby mógł on reagować niezwłocznie na pojawiające się zagrożenia i odpowiednio kierować siły policyjne, także w przypadku różnych zdarzeń losowych. Dron kilkukrotnie zaangażowany był w kontrole obszarów trawiastych, które mogą być narażone na wypalanie pozostałości roślinnych, głównie wczesną wiosną, w celu ujawniania osób praktykujących ten karalny proceder, a także zapobiegania powstawania pożarom i szybkiej reakcji w przypadku ujawnienia zarzewia ognia. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu na wyposażeniu funkcjonariusze mogą ze znacznej odległości  jednocześnie kontrolować duży obszar terenu, ponadto dron może poruszać się na znacznej wysokości, jest właściwie bezgłośny i posiada bardzo dobrą kamerę. Daje to duże możliwości w zakresie ujawniania osób dopuszczających się nie tylko podpaleń, ale także innych naruszeń przepisów prawa, między innymi dopuszczających się wykroczeń w ruchu drogowym. Posiadane urządzenie już wielokrotnie wykorzystywane była również do kontroli newralgicznych miejsc na terenie całego powiatu gorlickiego, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych i tam gdzie kierowcy często łamią zasady i przepisy ruchu drogowego. Są to działania głównie prewencyjne, często kończące się zastosowaniem przez funkcjonariuszy pouczeń wobec kierujących, ale w sytuacji poważnego naruszenia przepisów, nagranie z drona może być podstawą do ukarania kierującego mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
Gorliccy funkcjonariusze Policji, posiadając coraz lepsze możliwości techniczne wsparcia swoich działań wykorzystują je zawsze w razie potrzeb, aby mogli jeszcze lepiej realizować swoje zadania, w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gorlickiego.

 

 • Droga z jadącymi pojazdami widziana z góry
 • Działania ratunkowe podczas wypadku drogowego widziane z góry. (1)
 • Kontrola drogowa kierującego przez policję na poboczu drogi widziana z góry
 • Obok policjanta i radiowozu stoi dron
 • Obraz z kamery termowizyjnej. Na czarnym tle widoczne jasne plamki.
 • Oświetlony dron w nocy stojący na trawie w czasie działań poszukiwawczych
 • Pagórkowaty zalesiony teren na którym widać dym
 • Policjanci na trawiastej łące z dronem który jest w powietrzu
 • Prosta droga widziana z góry po której poruszają się pojazdy
 • Skrzyżowanie drogi z poruszającym się po nim pojazdem.
 • Skrzyżowanie dróg po którym poruszają się piesi i pojazdy
 • Skrzyżowanie dróg po którym poruszają się pojazdy i piesi widziane z góry.
Powrót na górę strony