Aktualności

Ponad 1300 wykroczeń ujawnionych przez małopolskich policjantów ruchu drogowego podczas wojewódzkich działań „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

W czwartek 7 marca br. na terenie Małopolski prowadzone były kolejne w tym roku wojewódzkie działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których ujawniono 1320 wykroczeń.

Najwięcej z nich, tj. 808 dotyczyło kierujących pojazdami przekraczających dozwoloną prędkość w rejonach przejść dla pieszych. Ponadto ujawniono 85 wykroczeń polegających na nieprawidłowym zachowaniu kierujących wobec pieszych, tj. wyprzedzanie w rejonach przejść dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Podczas działań policjanci reagowali również na naruszenia prawa popełniane przez pieszych, których w sumie ujawniono 300. Najczęstsze z nich to przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, przekraczanie jezdni przy nadawanym czerwonym świetle oraz niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych. Ponadto policjanci ujawnili 21 wykroczeń popełnionych przez kierujących rowerem.

Działania prowadzone były w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są oni szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo wypadku drogowego.

Przypominamy o przestrzeganiu przepisów drogowych. Okres zimowy jest szczególnie niebezpieczny dla pieszych. Bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od zachowania poszczególnych użytkowników dróg. Przypominamy! Pieszemu zabrania się:

  • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,
  • przy przekraczaniu jezdni, korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w sposób ograniczający możliwość obserwacji sytuacji na drodze,
  • przekraczania jezdni w miejscu niedozwolonym.

Aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, należy pamiętać o obowiązku posiadania przez osobę pieszą poruszającą się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementu odblaskowego, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

Bardzo ważne jest, aby kierujący zbliżając się do przejścia dla pieszych, zachował szczególną ostrożność, zmniejszył prędkość oraz ustąpił pierwszeństwa pieszemu zarówno wchodzącemu, jak i znajdującemu się na przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdami podczas trudnych warunków atmosferycznych muszą pamiętać o dostosowaniu prędkości do warunków panujących na drodze i poruszaniu się z prędkością bezpieczną, która niejednokrotnie jest niższa, niż wskazują znaki i przepisy.

Powrót na górę strony