Aktualności

Narada przedstawicieli małopolskiej policji z dyrektorami parków narodowych

20 marca br. na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego odbyła się narada przedstawicieli małopolskiej Policji z dyrektorami parków narodowych położonych na terenie naszego województwa. Obecni byli także przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Grupy Podhalańskiej GOPR.

Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie reprezentowała Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Aneta Giżyńska. W naradzie uczestniczyli również komendanci tych jednostek organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego, na terenie których znajdują się parki narodowe. Obecni byli także  przedstawiciele: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Grupy Podhalańskiej GOPR. Podczas narady oceniono współpracę Policji z służbami parków narodowych w roku 2023 oraz przedstawiono założenia współdziałania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń, popełnianych ma terenie parków narodowych przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie zadań związanych z ochroną mienia. Omówiono szczegółowo główne zagrożenia jakie występują na terenach szczególnie chronionych
Do najczęściej występujących zagrożeń w Parkach Narodowych w 2023 roku zaliczyć należy:           
1.    poruszanie się poza szlakami, turystyka i uprawianie sportów poza wyznaczonymi obszarami;
2.    ruch pojazdów poza drogami publicznymi;
3.    wprowadzanie psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną;
4.    palenie ognisk i wyrobów tytoniowych z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;
5.    biwakowanie  z wyjątkiem  miejsc wyznaczonych;
6.    zbiór dziko występujących roślin i grzybów;
7.    wspinaczka, eksploracja jaskiń lub zbiorników wodnych

Zwrócono uwagę na zakaz lotów bezzałogowych statków powietrznych (drony), na terenach parków narodowych.
W województwie małopolskim znajduje się 6 parków narodowych (Tatrzański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Magurski Park Narodowy) łącznie zajmują one 38 000 ha. Parki narodowe ze względu walory przyrodnicze należą do atrakcyjnych terenów turystycznych, które przyciągają dużą liczbę turystów przez cały rok.

 

  • przedstawiciel TPN
  • przedstawiciele parków narodowych oraz GOPR
  • przedstawiciele parków narodowych Straży Granicznej i Policji
  • przedstawiciele parków narodowych
Powrót na górę strony