Aktualności

Pożegnanie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektora Rafała Leśniaka oraz inspektora Tomasza Drożdżaka

Data publikacji 30.04.2024

30 kwietnia br., w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji pożegnania dwóch Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. W dzisiejszej uroczystości udział wzięli komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego, jak również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji Krakowie, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a zwracając się do swoich byłych już zastępców -podziękował, za wspólne lata pracy podkreślając, że służba z nimi była dużym wyróżnieniem. Komendant życzył przechodzącym na emeryturę dużo zdrowia i realizacji wszystkich planów i marzeń. Inspektor Morajko wręczył obu odchodzącym jego zastępcom pamiątkowe dyplomy i  okolicznościowe upominki. Następnie przedstawiciele naczelników KWP w Krakowie obu odchodzącym komendantom wręczyli pamiątkowe tableau ze zdjęciami kadry garnizonu małopolskiego.

W dalszej kolejności insp. Rafał Leśniak, który przez lata pełnił funkcje kierownicze w garnizonie małopolskim, podziękował wszystkim, za bardzo dobrą współpracę.  Przypomniał, że przez ponad 33 lata służby spotkał na swojej drodze zawodowej wielu wyjątkowych ludzi.
Kolejno ze zgromadzonymi pożegnał się inspektor Tomasz Drożdżak. Nie obyło się bez pełnych humoru i wzruszeń wspomnień. Komendant również podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość za wspólne lata pracy, dzięki której niejedna trudna i skomplikowana sprawa doczekała się swojego rozwiązania.
Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy, podziękowania i wspólne zdjęcia.

Inspektor Rafał Leśniak pełnił służbę w Policji od 1990 roku, pełniąc przez siedem lat służbę w Komisariacie Policji w Chełmcu. Od 1997 do 1998 roku pracował w wydziale do walki z przestępczością zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu, a następnie w nowosądeckim zespole krakowskiego Centralnego Biura Śledczego. W latach 2003-2004 był naczelnikiem sekcji kryminalnej i sekcji dochodzeniowo-śledczej KMP w Nowym Sączu. We wrześniu 2004 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a w 2011 roku – I Zastępcy. Od 2014 do 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu. Następnie zajmował stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, na które został powołany w grudniu 2016 roku. Od 1 kwietnia 2019 r. pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
*Złoty Krzyż Zasługi
*Srebrny Krzyż Zasługi
*Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
*Złota Odznaka Zasłużony Policjant

Inspektor Tomasz Drożdżak służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, w Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w zespole patrolowo – interwencyjnym. Następnie pełnił służbę jako dzielnicowy w Komisariacie XIII Policji w Krakowie, gdzie też rozpoczął służbę w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 2001 roku w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadził sprawy dot. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. W 2005 roku awansował do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a następnie do Wydziału Kryminalnego tej komendy, gdzie zajmował się sprawami utworzonego jako pierwszego w Polsce, Archiwum X - specjalizującego się niewykrytymi zbrodniami sprzed lat. Od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji, kolejno jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji w Miechowie, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie. Od 2 lutego 2023 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorując pion kryminalny.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:
*Srebrny Medal za Długoletnia Służbę
*Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant
*Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant.

wspólne pamiątkowe zdjęcie kadry zarządzającej

 

  • Wspólne zdjęcie pamiątkowe
  • Komendant Morajko wraz z zastępcami
  • Komendant Morajko przekazuje komendantowi Leśniakowi pamiątkowe tablo
  • Komendant Drożdżak otrzymuje pamiątkowe tablo od komendanta Morajki
  • Komendant Kubiak podaje dłoń komendantowi Drożdżakowi
  • przemowa komendanta Leśniaka
  • Przemowa komendanta Drożdżaka
  • Komendant Chowaniec przemawia
  • Komendant KPP Zakopane Piotr Dziekanowski wręcza prezent komendantowi Drożdżakowi
  • Naczeniczka finansów Aneta Surma - Mistarz oraz naczelnik GMT Andrzej Wojtasik przemawiają
Powrót na górę strony