Aktualności

XXXIV Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego”

Data publikacji 08.05.2024

We wtorek 7 maja 2024 roku, na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Moto Park Kraków odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu "Policjant Ruchu Drogowego", w którym uczestniczyło 26 funkcjonariuszy z naszego województwa, najlepszych w swoich macierzystych jednostkach.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście Pan Paweł Mucha Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie oraz Pan Mariusz Wojtas – Prezes ODTJ Moto Park Kraków. W swoich wystąpieniach podkreślili jak ważne, jest bezpieczeństwo na drogach oraz promowanie pozytywnych zachowań w ruchu drogowym. Pogratulowali uczestniczącym w konkursie policjantom, którzy jako najlepsi w swoich jednostkach już są mistrzami ruchu drogowego. Podczas uroczystego zakończenia głos zabrał Pan podinsp. Wojciech Matras – p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, który pogratulował funkcjonariuszom znakomitej wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz umiejętności praktycznych, którymi wykazali się podczas jazdy pojazdami służbowymi. Podkreślił, że na ponad 700 policjantów pełniących służbę w ruchu drogowym w Małopolsce w konkursie wojewódzkim biorą udział najlepsi – tutaj obecni.

W konkursie rozgrywane były następujące konkurencje:
1.    Test ze znajomości wybranych przepisów: prawa o ruchu drogowym, zagadnień prawa karnego, procedury karnej, prawa o wykroczeniach, procedury wykroczeniowej, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych oraz test z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2.    Jazda sprawnościowa motocyklem służbowym.
3.    Jazda samochodem po wyznaczonym torze.

Na podstawie wyników powyższych konkurencji zostali wytypowani zwycięzcy:                              
w klasyfikacji indywidualnej:

•    I miejsce zdobył podkom. Artur Grabka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
•    II miejsce zdobył mł. asp. Kamil Cader z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
•    III miejsce zdobył sierż. szt. Mateusz Płonka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.
Dwóch najlepszych zawodników finału wojewódzkiego reprezentować będzie nasze województwo w finale centralnym konkursu, który odbędzie się w czerwcu tego roku w  Poznaniu.  


Zwycięzcy poszczególnych konkurencji konkursu:
•    I miejsce w konkurencji - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego zdobył sierż. szt. Grzegorz Oleksy z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu;
•    I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa motocyklem służbowym zajął podkom. Artur Grabka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;
•    I miejsce w konkurencji - jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze zajął mł. asp. Kamil Cader z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Zwycięzcy otrzymali puchary Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nagrody pieniężne oraz dyplomy, które  wręczane były przez p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie podinsp. Wojciecha Matrasa oraz jego zastępcę kom. Łukasza Tomonia, a także przez zaproszonych gości Pana Pawła Muchę – Dyrektora MORD w Krakowie i Pana Mariusza Wojtasa – Prezesa ODTJ w Krakowie. Nagrody w konkursie zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Ponadto wszyscy zawodnicy, za udział w konkursie zostali obdarowani dyplomami.

 

 • Policjant losuje numer startowy z pucharu, który tzryma w ręce inny policjant, w tle stoi policjantka
 • Policjanci siedzą w rzezie na krzesłach na odprawie do konkursu
 • Policjanci ruchu drogowego piszą test wiedzy
 • Policjanci idą po torze jazdy samochodem podczas odprawy
 • Policjant jadący po torze
 • Radiowóz policyjny na torze
 • Radiowóz policyjny podczas jazdy po torze
 • Funkcjonariusz na motocyklu służbowym
 • Pięć pucharów w kolorze żółtym
 • Mężczyzna wręcza policjantowi nagrody w tle stoją policjanci
 • Policjant gratuluje innemu policjantowi i trzyma w ręku dyplom
 • Policjant gratuluje innemu policjantowi zwycięstwa
 • Policjanci stojący w rzędzie podczas odprawy
 • Dwóch policjantów na scenie trzyma w ręku puchary i dyplomy obok stoją inni policjanci i dwóch mężczyzn
 • Mężczyzna wręcza policjantowi puchar w tle stoją inni policjanci
 • Na scenie wraz z pucharami i dyplomami stoją funkcjonariusze ruchu drogowego
 • Policjanci stoją na uroczystym zakończeniu konkursu
 • Dwóch policjantów na scenie trzyma w ręku dyplomy obok stoją inni policjanci i dwóch mężczyzn
 • Policjanci w mundurach i dwóch mężczyzn podczas uroczystego zakończenia konkursu.
 • Na scenie wraz z pucharami i dyplomami stoją policjanci ruchu drogowego

Film film z konkursu

Opis filmu: opis filmu w załączniku do artykułu

Pobierz plik film z konkursu (format mp4 - rozmiar 36.94 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony