Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami UNHCR

Data publikacji 10.05.2024

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli małopolskiej Policji oraz UNHCR – Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przy ONZ.

W spotkaniu, które odbyło się 9 maja br., z ramienia Policji uczestniczyli przedstawiciele kilku wydziałów KWP w Krakowie. Pełniący obowiązki I Zastępca Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak podziękował przedstawicielom UNHCR, z panią Sabriną Amirat na czele, za zainteresowanie współpracą na rzecz bezpieczeństwa w Małopolsce. W trakcie wizyty omówiono możliwości wszechstronnej współpracy na rzecz wsparcia uchodźców, przeciwdziałania zjawiskom kryminogennym, jak też zaplanowano wspólne działania na rzecz zapobiegania i zwalczania mowy nienawiści.

  • Uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
inspektor Maciej Kubiak
  • Sabrina Amirat
  • p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak wręcza Sabrinie Amirat prezent w postaci symbolicznego coina.
Powrót na górę strony