Aktualności

Policjanci z krakowskiej drogówki zwalczają nielegalne wyścigi

Policjanci z krakowskiej drogówki po raz kolejny przeprowadzili wzmożone działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnych wyścigów. Celem akcji było zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i zapobieganie tragediom, do których dochodzi w wyniku nieodpowiedzialnej jazdy. Wyścigi na ulicach miasta są nie tylko nielegalne ale też zagrażają życiu ich uczestników i innych osób. 

13 maja br., policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przeprowadzili działania wymierzone na eliminowanie zjawiska nielegalnych wyścigów na terenie miasta i jego okolic. Patrole funkcjonariuszy pojawiły się w miejscach, w których według uzyskanych informacji dochodziło wcześniej do organizowania tego typu wydarzeń. Podczas akcji policjanci zwracali szczególna uwagę na przekraczanie prędkości, niebezpieczne manewry i brak wymaganych dokumentów, poziom hałasu, emisję spalin, obowiązkowe wyposażenie oraz ewentualne niezgodne z przepisami zmiany techniczne w pojazdach.

Funkcjonariusze przeprowadzili 75 kontroli pojazdów, w trakcie których nałożyli na kierujących pojazdami 46 mandatów karnych na łączną kwotę 61 tys. złotych, zatrzymano 28 dowodów rejestracyjnych w związku z niewłaściwym stanem technicznym pojazdów, natomiast w 2 przypadkach interwencje zakończyły się sporządzeniem wniosków o ukaranie do sądu. Ponadto funkcjonariusze ujawnili 2 kierujących z czego jeden z nich był pod wpływem alkoholu zaś drugi pod wpływem środków odurzających.

Pamiętajmy, że wyścigi w miejscach do tego nieprzystosowanych niosą ze sobą poważne ryzyko tragicznych zdarzeń i śmiertelne niebezpieczeństwo.
Apelujemy do wszystkich kierujących o bezpieczną i rozważną jazdę, zgodną z przepisami i umiejętnościami, jak również o wzajemny szacunek i respektowanie praw innych uczestników ruchu.

Powrót na górę strony