Aktualności

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – debaty społeczne na terenie powiatu gorlickiego

4 i 6 czerwca br., w Bobowej i Uściu Gorlickim odbyły się ewaluacyjne debaty społeczne, które zorganizowali funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bobowej i Uściu Gorlickim. Spotkania te były kontynuacją cyklu debat pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, których celem jest zacieśnianie współpracy pomiędzy Policją a lokalną społecznością.

4 czerwca br., o godzinie 16.30, w sali „Koronka” w Bobowej odbyło się spotkanie, którego gospodarzami byli funkcjonariusze Komisariatu Policji z Bobowej na czele z komendantem podinsp. Romanem Gajdą oraz kierownikiem Ogniwa ds. Prewencji asp. szt. Damianem Florkiem i dzielnicowymi asp. szt. Robertem Gruszką i asp. Adamem Michniewiczem. Na debatę przybyli także mieszkańcy miejscowości oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i dyrekcje szkół.

Podczas debaty mieszkańcy dowiedzieli się jakie działania były podejmowane przez lokalną policję, a także przez samorząd lokalny od  grudnia ubiegłego roku, po pierwszej debacie poruszającej problem stanu bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie parkingu w rejonie centrum Bobowej, gdzie dochodziło do łamania przepisów porządkowych i drogowych oraz przejawów demoralizacji nieletnich. Wszystkie zaplanowane działa związane z bezpieczeństwem, a rekomendowane dla Policji po pierwszej debacie udało się zrealizować, co przyniosło wymierny efekt w postaci znacznego ograniczenia interwencji i zagrożenia w tym rejonie.

Natomiast  6 czerwca br., o godzinie 17 w auli Szkoły Podstawowej w Uściu Gorlickim odbyło się spotkanie, którego gospodarzami byli funkcjonariusze Komisariatu Policji z Uścia Gorlickiego na czele z komendantem asp. szt. Sławomirem Dobkiem oraz kierownikiem Ogniwa ds. Prewencji kom. Łukaszem Rakoczym i dzielnicowym mł. asp. Waldemarem Pierzgą. Na debatę przybyli także mieszkańcy miejscowości oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i dyrekcje szkół. Podczas debaty mieszkańcy dowiedzieli się jakie działania były podejmowane przez lokalną policję, a także przez samorząd lokalny i starostwo powiatowe od  września ubiegłego roku, po pierwszej debacie poruszającej problem stanu bezpieczeństwa, szczególnie w rejonie drogi powiatowej na odcinku od wjazdu do miejscowości Uście Gorlickie, gdzie dochodziło do częstego łamania przepisów ruchu drogowego.

Wszystkie zaplanowane działa związane z bezpieczeństwem rekomendowane dla Policji udało się zrealizować, co przyniosło wymierny efekt w postaci zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństw w ruchu drogowym w tym rejonie. Natomiast samorząd lokalny wraz ze starostwem powiatowym w Gorlicach planuje kolejne działania w celu dalszej poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie.
Uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, funkcjonariusze z komisariatów Policji w Bobowej i Uściu Gorlickim w dalszym ciągu będą systematycznie prowadzić działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanych rejonach, a także w miejscach, na które zwrócili uwagę uczestnicy podczas debat ewaluacyjnych.

W trakcie spotkań policjanci promowali także działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać miejsca, w których zagrożone jest bezpieczeństwo oraz porządek publiczny, a każdy taki sygnał jest weryfikowany przez funkcjonariuszy.

Powrót na górę strony