Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa na małopolskich drogach

Od kilku lat na małopolskich drogach zauważalna jest poprawa bezpieczeństwa ruchu. Na przestrzeni lat w Małopolsce nastąpił spadek liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Zwiększyła się natomiast ilość zatrzymywanych praw jazdy za przekroczenie prędkości.

Od 2017 do 2019 liczba wypadków drogowych w naszym województwie spadła o 13%  (w 2017 roku – 3615, w 2018 – 3404, w 2019 – 3146, w bieżącym roku jak dotąd – 1943).   Nastąpił także  spadek liczby zabitych w wypadkach o ponad  9 % (w 2017 roku – 194, w 2018 – 223, w 2019 – 176, w bieżącym roku jak dotąd – 138).

Tendencja spadkowa zdarzeń drogowych bardzo widoczna jest również w ciągu 10 miesięcy 2020 roku. W tym czasie na małopolskich drogach doszło do 1943 wypadków, w których zginęło 138 osób, a 2192 osoby zostały ranne. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydarzyły się 2624 wypadki, zabitych było 149 osób, 3112 osób zostało rannych. Zatem w każdej z tych trzech kategorii wystąpił znaczny spadek (wypadki: spadek o 26%, zabici: spadek o 7%, ranni: spadek o 29%).

Warto przy tym zauważyć, że wybuch pandemii koronawirusa oraz wprowadzone wiosną 2020 roku obostrzenia w tym zakresie spowodowały znaczne zmniejszenie natężenia ruchu na drogach, co sprzyja częstym przekroczeniom dozwolonej prędkości, a w konsekwencji do wzrostu liczby najcięższych w skutkach wypadków. Mimo tego niesprzyjającego czynnika, w Małopolsce odnotowano poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co przedstawiają powyższe dane statystyczne.  Wśród ofiar śmiertelnych wypadków, które miały miejsce bieżącym roku największą grupę uczestników ruchu drogowego stanowią kierujący 53%, blisko 30 % stanowią piesi natomiast co 5. zabity to pasażer pojazdu. Niezmiennie do głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych należą: niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wyprzedzanie.

Mniejsze natężenie ruchu na drogach w 2020 roku związane ze stanem epidemii ma przełożenie na częściej występujące wykroczenie przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. W 2018 roku z tej przyczyny zatrzymano 1112 praw jazdy. W 2019 roku ilość ta wyniosła 2359 natomiast w ciągu 10 miesięcy 2020 roku około 3500 kierujących straciło prawo jazdy za to wykroczenie.

W celu efektywnego zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych, a tym samym podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego powołano w 2019 roku grupę SPEED, której celem jest stanowcza i szybka reakcja na tzw. piractwo drogowe. Ponadto Policja prowadzi szereg działań kontrolnych wynikających z analizy stanu bezpieczeństwa i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Poprawę bezpieczeństwa w znacznej mierze zawdzięczamy także licznym zmianom inżynieryjnym w infrastrukturze drogowej dokonywanym przez zarządców dróg, w tym doświetlaniu przejść dla pieszych. W 2018 roku w Małopolsce doświetlono 99 przejść dla pieszych a w 2019 roku liczba ta wynosiła ponad 200. Istotną rolę odgrywają również wszelkie działania profilaktyczne, szczególnie szeroko rozpropagowane przez media spoty filmowe o tematyce bezpieczeństwa, programy w stacjach radiowych i w telewizji traktujących o bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

 

Powrót na górę strony