Aktualności

Podsumowanie pierwszego roku działalności małopolskiej policyjnej grupy „SPEED”

Data publikacji 23.07.2020

Małopolska grupa „SPEED” została powołana w lipcu 2019 roku w celu szybkiego reagowania na rażące przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym popełniane głównie przez kierujących. Szczególna uwaga zwracana jest na niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. To właśnie z tej przyczyny na drodze ginie najwięcej osób.

W małopolskiej Policji w skład grupy SPEED wchodzi  42 policjantów ruchu drogowego oraz 8 policjantów z Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP w Krakowie. Funkcjonariusze kierowani są w miejsca, gdzie jak wynika z analiz stanu bezpieczeństwa dochodzi do największej ilości wypadków, a także w rejony gdzie na podstawie zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy czują się najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 
W ciągu roku działalności grupy policjanci ujawnili  337 przestępstw  i 56379 wykroczeń w ruchu drogowym, w tym 40 393 za nadmierną prędkość (w tym 1438 przypadków przekroczenia  limitu prędkości o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym). Ponadto zatrzymali 1405 praw jazdy i 2417 dowodów rejestracyjnych.  
 
Policjanci pełniący służbę w przedmiotowych grupach reagują również na przypadki nielegalnych zlotów i rajdów samochodowych, które odbywają się na terenie województwa małopolskiego, a w szczególności na terenie miasta Krakowa. Kwestia ta jest na bieżąco monitorowana przez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego. Policjanci podejmują odpowiednie czynności wyprzedzające, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, nie dopuszczając do nielegalnych rajdów po małopolskich drogach. 
 
Jak wynika z analizy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa małopolskiego, najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w I połowie 
2020 roku było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, w związku z czym nieetatowe grupy „SPEED” koncentrują swe działania w głównej mierze na ujawnianiu kierujących, którzy nie stosują się do nakazanej prędkości jazdy.
 
 
 
 

Film film grupy Speed

Opis filmu: film grupy Speed

Pobierz plik film grupy Speed (format mp4 - rozmiar 11.56 MB)

Powrót na górę strony