Aktualności

Fundusz Wsparcia Policji realną pomocą w zapewnieniu bezpieczeństwa Małopolan

Data publikacji 29.01.2021

Fundusz Wsparcia Policji, tworzony przez samorządy terytorialne, stanowi realną pomoc materialną oraz finansową w realizowaniu przez Policję ustawowych obowiązków.  W 2020 roku w ramach Funduszu Wsparcia Policji zostało zawartych 161 porozumień, w wyniku których małopolska Policja otrzymała dotację w kwocie sięgającej 6 milionów złotych.

Jednym z zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa.  Wykonując te zadania w sposób pośredni jednostki samorządu wspierają Policję, dofinansowując jej działalność przekazując środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji. Drugą formą udzielania pomocy Policji przez jednostki samorządu terytorialnego jest pomoc rzeczowa, np. poprzez zakup urządzeń, materiałów, samochodów, przeprowadzanie remontów itp.


W 2020 r. małopolska Policja z tytułu Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie 161 zawartych porozumień o współpracy, uzyskała z jednostek samorządu terytorialnego pomoc w wysokości 5 974 817 zł, w tym 601 345  zł z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego.
Niebagatelna kwota, jaką władze miast, powiatów i gmin naszego województwa przekazały Policji, świadczy o zaangażowaniu i trosce samorządów w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Małopolski –  mówi  insp. Roman Kuster Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - Doceniamy każdą kwotę przekazaną przez samorządy na Fundusz Wsparcia Policji.   
W pozyskiwaniu środków finansowych od lokalnych władz istotna jest rola  komendantów miejskich i powiatowych Policji, którzy bezpośrednio współdziałają z lokalnymi samorządami na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Oni  najlepiej znają potrzeby miejscowych jednostek Policji, ewentualne braki w wyposażeniu - dodaje  mł. insp. Robert Górka, odpowiedzialny za współpracę z samorządami z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji.    

O tej owocnej współpracy i zaufaniu, jakim samorządowcy darzą  miejscowych  mundurowych  świadczą środki finansowe przeznaczane na modernizację lokalnych jednostek Policji. Z otrzymanych pieniędzy, niemal 2 800 000 zł zostało przeznaczonych na zakup 75  nowoczesnych oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów osobowych, terenowych oraz typu suv, w tym niskoemisyjnych, ekologicznych hybryd (w Krakowie). Nowe radiowozy zajęły miejsce wyeksploatowanych samochodów służbowych. 
Dbając o lokalne bezpieczeństwo, samorządy systematycznie ponoszą nakłady na dodatkowe patrole Policji, które strzegą  porządku publicznego w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa. W ubiegłym roku na ten cel przekazano około 790 000 zł. 
Istotny jest też sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie.  Samorządy przeznaczyły w 2020 roku  np. 94 000 zł na analizatory do wykrywania narkotyków. 

Niebagatelne jest także zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego, dzięki któremu zakupiono m.in. chromatograf  i urządzenie do wizualizacji śladów do Laboratorium kryminalistycznego KWP w Krakowie. Ten sprzęt o wartości prawie  ponad 589 000 zł służy śledczym w sprawach kryminalnych z całego województwa. Województwo Małopolskie zakupiło także  kamerę  termowizyjną dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. 

Wyposażenie w najwyższej jakości sprzęt przekłada  się na szybkość i dokładność pracy policjantów a  wyremontowane  komisariaty czy nowe, o lepszym standardzie,  budynki  stwarzają mundurowym odpowiednie warunki pracy i  oferują  lepszy komfort obsługi  interesantów – ocenia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorujący pion logistyki inspektor Rafał Leśniak.
Lokalne samorządy przekazały jednostkom Policji również działki i wspierają budowy nowych komend oraz komisariatów.  W 2020 r. oddano do użytku nowy budynek komisariatu w Kluczach, pod budowę którego działkę przekazał miejscowy urząd gminy. W 2020 r. Starostwo Powiatowe w Wieliczce przekazało działkę pod budowę nowej komendy. W pierwszym kwartale 2021 r. policjanci przeniosą się do nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach – tu również  gmina przekazała nam działkę. W br. kończymy budowę nowego budynku  komisariatu w Szczawnicy  - działkę wraz z projektem i pozwoleniem na budowę przekazał miejscowy urząd miasta i gminy. Samorządy dofinansowują także prace remontowe istniejących obiektów. Ogółem na remonty i inwestycje budowlane JST przekazały  w 2020 roku kwotę 1 210 962 zł. Samorządy partycypowały także  w kosztach wyposażenia małopolskich  jednostek Policji, to m.in. meble, sprzęt biurowy, klimatyzatory.   Ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji zakupiono również dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego 25 generatorów ozonu do wykonywania  dezynfekcji pomieszczeń lub pojazdów - za łączną kwotę 111 930  zł oraz 2 zamgławiacze termiczne dla KPP w Krakowie.

                Dziękuję darczyńcom za przyznane środki finansowe - mówi Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster -  to wsparcie  zapewnia mieszkańcom Małopolski wysoki poziom bezpieczeństwa, a policjantom - komfort pracy. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, by nasze działania były efektywne i skuteczne – dodał szef małopolskich policjantów. 

  • UROCZYSTE PRZEKAZANIE DZIAŁKI POD BUDOWĘ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WIELICZCE
  • radiowóz oznakowany hyundai Gorlice
  • radiowozy oznakowane
  • dwa zaparkowane radiowozy marki hyundai tucson z włączonymi sygnałami świetlnymi KPP Sucha Beskidzka
  • trasoscan
  • chromatograf
  • KP KLucze - policjant siedzi przy biurku
  • KP Klucze
  • 4 policjanci z krakowskich komisariatów stoją przy przydzielonych im nowych radiowozach
Powrót na górę strony