Aktualności

Wręczenie medali funkcjonariuszom. Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 02.03.2021

Podczas pierwszego przyjęcia w tym roku, garnizon małopolski zasiliło 50 nowych policjantów. 2 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się ich uroczyste ślubowanie, odznaczenie zasłużonych funkcjonariuszy i pożegnanie policjantów przechodzących na emeryturę. Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita

23 lutego br. do służby w  małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 osób w tym 9 kobiet. Był to pierwszy nabór do służby w 2021 roku.  W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się dziś uroczystość z tej okazji.  Do ślubowania przystąpiło 9 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie. Pozostałe 41 osób, które zostały przyjęte do służby, ślubować będą w swoich jednostkach macierzystych. 

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Po odebraniu ślubowania szef małopolskich policjantów każdemu z nowych funkcjonariuszy wręczył legitymację służbową.  Pan wojewoda gratulował ślubującym wyboru zawodu i wręczał im zasady etyki zawodowej.

Nowo przyjętych policjantów czeka przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.
9 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji  w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 5 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska 1 funkcjonariusza.  Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przydzielonych zostanie 2 policjantów. Komenda Powiatowa Policji  w Zakopanem, Komenda Powiatowa Policji  w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji  w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji  w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji  w Bochni dostaną po 1 nowym funkcjonariuszu. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu i Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie wzmocnione zostaną przez 3 nowych funkcjonariuszy.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie Medali za Długoletnią Służbę. Medale te przyznał policjantom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wręczył  medale 19 zasłużonym policjantom: 1 złoty, 16 srebrnych i 2 brązowe.  Wśród odznaczonych są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z pionów kryminalnego, prewencji i logistyki, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie.

Następnie uroczyście pożegnano odchodzących na zasłużoną emeryturę dwóch policjantów:  insp. Jerzego Grońskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach i  mł. insp. Jacka Góreckiego - Zastępcę  Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Komendant Kuster podziękował im za znaczącą, pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę. Przechodzący w stan spoczynku otrzymali  od komendanta pamiątkowe szable. Również wojewoda przekazał słowa uznania dla odchodzących ze służby policjantów.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. Pogratulował wyboru nowym policjantom i życzył każdemu z nich powodzenia „w  ciężkiej służbie, ale dającej ogromną satysfakcję w przyszłości”.  Życzył młodym adeptom sukcesów w przyszłości na miarę funkcjonariuszy odznaczonych dziś medalami.

Wojewoda pogratulował młodym policjantom. Dzisiaj mundur to zobowiązanie, ale i wyzwanie -  powiedział. Powinny być wyryte w waszych sercach także słowa roty ślubowania,
wiernie służyć narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny – podkreślił.  Podziękował również odznaczonym funkcjonariuszom za ich wieloletnią służbę. 

 • Policjanci ustawieni na sali. Widok zza pleców
 • Wejście pocztu sztandarowego
 • Poczet sztandarowy
 • Komendant, Wojewoda, Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej, Dowódca OPP oraz dwóch odchodzących policjantów
 • Dowódca uroczystości w tle Komendant oraz Wojewoda
 • Ślubujący policjanci z bliska
 • Ślubujący policjanci na drugim planie sztandar
 • Ślubujący w trakcie przysięgi
 • Komendant podaje legitymację nowemu policjantowi
 • Policjanci wyznaczeni do odznaczeń
 • Wojewoda odznacza policjanta
 • Komendant wręcza odznaczenie policjantce
 • Komendant wręcza szable policjnatowi
 • Komendant wręcza szable drugiemu policjntowi
 • Komendant przemawia
 • Wojewoda przemawia
 • Komendant i Wojewoda pozują z nowo przyjętymi policjantami

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.61 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja do filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja do filmu (format mp3 - rozmiar 298.84 KB)

Powrót na górę strony