Szkolenie z obsługi wideorejestratorów wykroczeń - Z życia garnizonu - Policja Małopolska

Z życia garnizonu

Szkolenie z obsługi wideorejestratorów wykroczeń

Data publikacji 31.05.2021

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przy współpracy ze Szkołą Policji w Katowicach, w dniach od 24 do 29 maja 2021 roku zrealizował cykl szkoleń z obsługi wideorejestratorów wykroczeń.

Kursy specjalistyczne składały się z trzech edycji, w których przeszkolono 45 małopolskich policjantów ruchu drogowego. Każde dwudniowe szkolenie, składające się z części teoretycznej oraz praktycznej, zorganizowane było w ścisłym reżimie sanitarnym. Na zajęciach wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach przedstawiali zasady działania urządzeń, prawidłowy sposób ich obsługi oraz korzystania z pełnego wachlarza funkcji danego urządzenia. Dzięki szkoleniu, każdy jego uczestnik będzie mógł w pełni wykorzystać możliwości związane z ujawnieniem
i utrwaleniem zarejestrowanego wykroczenia. Praktyczną obsługę urządzeń policjanci doskonalili podczas drugiego dnia zajęć, które odbywały się w terenie. 
W czasie kursu, funkcjonariusze nabyli odpowiednie kwalifikacje do kontroli uczestników ruchu drogowego przy użyciu wideorejestratorów. Jest to bardzo ważne szkolenie z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach. Zdobyta wiedza pozwoli na kierowanie większej ilości funkcjonariuszy do obsługi pojazdów wyposażonych w to urządzenie, dzięki czemu eliminowani z ruchu będą kierujący, którzy w sposób rażący łamią przepisy prawa drogowego.

Powrót na górę strony