Z życia garnizonu

Zawarto umowę na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie

Data publikacji 13.09.2021

13 września 2021 r. komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion zawarł z panem Tomaszem Ćwikowskim prezesem firmy Erbet Sp. z o.o umowę na budowę nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. Komisariat obsługujący dzielnice Dębniki, Łagiewniki i Podgórze będzie miał siedzibę przy zbiegu ulic Mochnaniec i insp. M. Woźniczki.

Gośćmi uroczystego spotkania, podczas którego podpisano umowę byli: wojewoda małopolski pan Łukasz Kmita, dyrektor biura wojewody Pani Monika Kolasa,  doradca wojewody pan Krzysztof Durek, pan Antoni Fryczek sekretarz miasta,  zastępca komendanta wojewódzkiego Policji ds. logistyki insp. Rafał Leśniak, pełnomocnik ds. współpracy z samorządami KWP w Krakowie mł.insp. Robert Górka, komendant  miejski policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, komendant  komisariatu V Policji nadkom. Wojciech Kastelik

Obecna siedziba KP V znajduje się przy ulicy Zamoyskiego 20 - 22 w Krakowie i jest położona w zwartej, miejskiej zabudowie dzielnicy Podgórze.  Obiekty zajmowane przez Komisariat Policji V w Krakowie wzniesiono w pierwszej połowie XX wieku a następnie rozbudowano w roku 1989. Budynek administracyjno-biurowy  posiada 4 kondygnacje nadziemne i piwnice wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej. Aktualnie siedziba KP V w Krakowie jest w niezadowalającym stanie technicznym, bez wystarczającej ilości miejsc do parkowania. W Komisariacie Policji V w Krakowie pracuje obecnie
146 policjantów i 16 pracowników cywilnych.
Wobec powyższego, w ślad za propozycją władz Gminy Kraków o przekazaniu Policji odpowiedniej działki,  podjęto decyzję o budowie nowej siedziby dla KP V zgodnie z obowiązującymi standardami resortowymi, przepisami BHP  i ppoż. Docelowy stan obsady etatowej to 180 etatów z uwzględnieniem planów rozwoju jednostki.
Planowana inwestycja ma polegać na wybudowaniu, nowej siedziby Komisariatu Policji V w Krakowie  na działce u zbiegu ulicy Mochnaniec i ulicy inspektora Marka Woźniczki (dz. nr 205/8, obr. 32 Podgórze o pow. 4523 m2). Nieruchomość ta przekazana została na rzecz Skarbu Państwa przez Miasto Kraków, a następnie  na początku 2017 roku, oddana w trwały zarząd KWP w Krakowie.
Aktualnie zakończono  postępowanie przetargowe na  wykonanie robót budowlanych i wybrano wykonawcę. Jest nim firma ERBET Sp. z o.o., ul. Węgierska 148B, 33-300 Nowy Sącz. Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion podpisał umowę z p. Tomaszem Ćwikowskim – Prezesem Zarządu. Budowa komisariatu będzie kosztować 26 871 810 zł. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku administracyjno-biurowego wraz z parkingiem podziemnym na 28 miejsc, stanowiskiem mycia pojazdów i masztem antenowym, instalacjami wewnętrznymi (wodociągową i hydrantową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, przeciwpożarową, elektryczną i niskoprądową), instalacjami poza obrysem budynku (wewnętrzną linią zasilającą, agregatem prądotwórczym, oświetlenia terenu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wodociągową) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnętrznymi i drogą pożarową, parkingami, układem ścieżek pieszych, placem manewrowym oraz elementami małej architektury, a także wycinkę drzew i nasadzenia  następcze. Dokumentację  projektową sfinansowano z Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020, a realizacja budowy nastąpi ze środków budżetowych.
Po zawarciu umowy z wykonawcą roboty powinny się rozpocząć w III kwartale 2021 roku. Budowa planowana do realizacji w latach 2021 – 2023. Następnie sukcesywnie realizowane będą zakupy wyposażenia w sprzęt kwaterunkowo-biurowy oraz łączności i informatyki.
 
Budowa komisariatu 5 Policji w Krakowie to dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie i priorytetowa inwestycja. Jest  zwieńczeniem starań o poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji, ale przede wszystkim o bardziej efektywny i bezpośredni kontakt mieszkańców Krakowa z policjantami, czemu będzie sprzyjać nowa siedziba komisariatu.  Bo przecież to bezpieczeństwo staje się tutaj najważniejszym celem. Zarówno to wymierne, które przekłada się na ilość wykrytych przestępstw i zatrzymanych sprawców, jak i tzw. poczucie bezpieczeństwa, którego podstawą jest możliwość osobistego kontaktu z policjantem i przedstawienia mu swojej sprawy.   Jak wiemy, obecnie ta możliwość jest utrudniona warunkami w jakich pracują policjanci – każdy, to kiedykolwiek był w komisariacie przy ulicy Zamoyskiego, zdaje sobie sprawę z tego, że takich obiektów Polsce już prawie nie ma – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by ta inwestycja mogła być podjęta. Panie Wojewodo, dziękuję za wspieranie naszych działań i przychylność dla naszych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa. Panie Sekretarzu składam podziękowania dla Pana Prezydenta Miasta Krakowa za przekazanie pod inwestycję miejskiej działki.

- Jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego jest bezpieczeństwo Polaków. Dzięki zaangażowaniu środków ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji, małopolscy policjanci mogą pracować w nowoczesnych komisariatach. Odpowiednie warunki pracy funkcjonariuszy są gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski. Cieszę się, że kolejny komisariat Policji, który powstanie do końca 2023 roku, będzie służył mieszkańcom Krakowa i Małopolski – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Powrót na górę strony