Z życia garnizonu

Odprawa kadry kierowniczej Policji garnizonu małopolskiego

Data publikacji 18.11.2022

15 listopada 2022 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada służbowa oceniająca wyniki pracy małopolskiej Policji za okres 10 miesięcy br.

W naradzie uczestniczyli komendant wojewódzki z zastępcami, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, komendanci miejscy, powiatowi, komisariatów specjalistycznych  garnizonu małopolskiego, przedstawiciele krakowskich placówek CBŚP, CBZC  i BSWP.

Odprawę  rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, który po przywitaniu uczestników odniósł się m.in. do kwestii kadrowych tj. przyjmowania policjantów do służby, kwestii dyscypliny służbowej i omówił wyniki badań opinii publicznej na temat Policji.
Następnie mł. insp. Katarzyna Padło Naczelnik Wydziału Prezydialnego omówiła kwestie dotyczące kwestie powiadomień placówek konsularnych w przypadku zdarzeń z cudzoziemcami. Po czym komisarz Franciszek Gawlik poinformował o zmianie statutu Fundacji  Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 
W kolejnym punkcji narady I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki zaprezentował wyniki pracy służb kryminalnych, w szczególności wykrywalności przestępstw pospolitych. Odniósł się także do przestępstw gospodarczych, narkotykowych, korupcyjnych i przestępstw przeciwko ochronie środowiska. Omówił kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych i działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania.
Następnie naczelnik Wydziału Kryminalnego  podinsp. Michał Nowak omówił zasady stosowania procedury Child Alert na przykładzie ostatniego przypadku. Z kolei  mł. insp. Piotr Hill naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego omówił kwestie międzynarodowej  wymiana informacji kryminalnych i wykorzystania zbiorów danych oraz niektórych  instrumentów wspomagających czynności wykrywcze. 
W kolejnym punkcie spotkania głos zabrał zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko i zaprezentował działania podejmowane przez funkcjonariuszy pionu prewencji. Omówił m.in. zmiany przepisów, efekty służby, dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i zatrzymania na gorącym uczynku. Przedstawił najczęściej zgłaszane przez mieszkańców kategorie zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, w tym przemoc w rodzinie. Kolejnym zagadnieniem odprawy było bezpieczeństwo ruchu drogowego – komendant zaprezentował statystyki  w tym zakresie i przyczyny zdarzeń drogowych, podsumował prowadzone działania w szczególności przez grupę SPEED.
Ostatnim punktem narady była szkolenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym.
 

Powrót na górę strony