Z życia garnizonu

Nadkom. Joanna Biel – Radwańska Ambasadorem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data publikacji 26.01.2023

W środę 25 stycznia 2023 roku podczas uroczystej gali podsumowującej XII edycję Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” oraz Konkursu na Animację „Patrzeć i być widocznym” wręczone zostały nagrody „Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w celu uhonorowania osób oraz instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Małopolsce.

W kategorii osoba roku nagrodę Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymała nadkom. Joanna Biel – Radwańska z Wydziału Ruchu Drogowego KWP   w Krakowie. Honorową Statuetkę wręczał Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Przewodniczący Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD. 
Nadkom. Joanna Biel-Radwańska jest liderem w działaniach profilaktycznych  podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na małopolskich drogach. Przygotowuje i realizuje cykl turniejów dla dzieci i młodzieży szkolnej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży jest na bardzo wysokim poziomie - spotkała się z uznaniem uczestników, Biura Ruchu Drogowego KGP,  a także podmiotów pozapolicyjnych -  Kuratorium Oświaty w Krakowie i Polskiego Związku Motorowego Zarządu Okręgowego w Krakowie. Nadkomisarz Biel – Radwańska za działalność na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w ruchu drogowym została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Ponadto od 12 lat corocznie organizuje i realizuje małopolski konkurs „Odblaskowa Szkoła”, który skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych woj. małopolskiego. Akcja konkursowa została zainicjowana w 2010 roku przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Jej celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba  o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. W ciągu tych wszystkich edycji do konkursu zgłosiło się około 3700 szkół podstawowych  z województwa małopolskiego. W kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych ponad 650 tys. uczniów. 
Nadkomisarz Biel – Radwańska w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży organizuje konkurs na animację komputerową „Patrzeć i być widocznym”. W trosce o bezpieczeństwo pieszych – seniorów każdego roku organizuje akcję skierowaną do tej grupy uczestników ruchu drogowego pn. „Bezpieczny Senior na drodze”. W ramach tych działań podjęta została współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Kościołem oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze, gdzie prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pieszych. Policjantka sciśle współpracuje z mediami, za pośrednictwem których przekazuje informacje na temat zagrożeń związanych z ruchem drogowym, a także zmieniających się przepisów w zakresie prawa drogowego.
 

Powrót na górę strony