Z życia garnizonu

Zmiany na stanowiskach Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie

Data publikacji 06.02.2023

Od 6 lutego 2023 r. inspektor Piotr Morajko będzie pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadzorując pion prewencji natomiast inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorującego pion kryminalny. Na nowe stanowiska wprowadził ich Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion.

6 lutego 2023 r. w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka, z okazji powierzenia obowiązków na stanowskach zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.  Pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powierzono inspektorowi Piotrowi Morajce, dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Piotr Morajko nadal będzie nadzorował pion prewencyjny garnizonu małopolskiego. Jednocześnie, obowiązki Zastępcy Komendata Wojewódzkiego Policji w Krakowie powierzono inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi, dotychczas piastującemu funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Drożdżak będzie nadzorował pion kryminalny garnizonu małopolskiej Policji. 
W dzisiejszej uroczystości uczestniczyło kierownictwo małopolskiego garnizonu Policji jak również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  

Na wstępie zastępca naczelnika Wydziału Kadr KWP w Krakowie odczytała rozkaz personalny dotyczący powierzenia obowiązków insp. Piotrowi Morajce na stanowisku I Zastępcy  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Kolejny rozkaz personalny dotyczył powierzenia obowiązków inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowie na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. 

Następnie nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przywitał wszystkich zgromadzonych. Komendant wojewódzki podziękował insp. Morajce za dotychczasową profesjonalną i pełną poświęcenia służbę na stanowisku zastępcy i życzył mu dalszych sukcesów jako jego I Zastępca. 
Nadinsp.Michał  Ledzion zwrócił się również ze słowami podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w służbie do inspektora Tomasza Drożdżaka, któremu gratulował doświadczenia oraz profesjonalizmu w działaniu na rzecz bezpieczeństwa oraz życzył dalszej pomyślności w pełnieniu funkcji zastępcy szefa małopolskich policjantów. 
Inspektor Tomasz Drożdzak przywitał się ze zgromadzonymi, już jako pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta. Podziękował  nadinspektorowi Michałowi Ledzionowi, za kredyt zaufania i zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby zapewnić wysokie bezpieczeństwo w garnizonie małopolskim.  

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko jest absolwentem  Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Związany od początku służby z krakowską jednostką. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice, Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji VI w Krakowie oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku pełnił służbę jako Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Od 1 lutego 2019 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie a z dniem 1 kwietnia 2019 roku powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Inspektor Tomasz Drożdżak  jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydziału Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Public Relations. W 2005 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku,  w Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w zespole patrolowo – interwencyjnym. Następnie pełnił służbę jako dzielnicowy w Komisariacie XIII Policji w Krakowie, gdzie też rozpoczął służbę w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 2001 roku w Wydziale  Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie prowadził sprawy dot. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.  W 2005 roku awansował do  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a następnie do Wydziału Kryminalnego tej komendy, gdzie zajmował się sprawami utworzonego jako pierwszego w Polsce, Archiwum X - specjalizującego się niewykrytymi zbrodniami sprzed lat.
Od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji, kolejno  jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej. Od  2 lutego 2023 roku pełni  obowiązki  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadzorując  pion kryminalny.

 

  • komendant ledzion i zastępca wydziału prezydialnego kwp kraków
  • komendant ledzion i zastępcy
  • komendant ledzion przemawia
  • komendant wojewódzki przemawia
  • komendant wojewódzki przemawia
  • wspólne zdjęcie komendanta wojewódzkiego i zastępców
  • wspólne zdjęcie naczelników komendy wojewódzkiej policji w krakowie
  • Komendant Piotr Morajko
Powrót na górę strony