Z życia garnizonu

Nowi Komendanci w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie

Data publikacji 19.05.2023

18 maja br. w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor Michał Ledzion powołał podinspektora Jacka Rosoła na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, a podinspektora Piotra Galickiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie.

Podczas uroczystości obecny był Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak, kadra kierownicza jednostki, władze samorządowe z terenu powiatu miechowskiego na czele ze Starostą Miechowskim Jackiem Kobyłką , zaprzyjaźnione służby mundurowe, współpracujące instytucje oraz policjanci i pracownicy miechowskiej komendy.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podkom. Konrada Klimka Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi, po którym wprowadzony został sztandar Komendy Powiatowej Policji w Miechowie.
Następnie odczytany został rozkaz personalny podpisany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o powołaniu z dniem 15 maja 2023 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie podinsp. Jacka Rosoła. Nowo powołany Komendant przywitał się ze sztandarem jednostki i złożył meldunek   o objęciu stanowiska.
Podczas uroczystości odczytany został również rozkaz personalny o powołaniu podinsp. Piotra Galickiego  na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, który odebrał z rąk Komendanta Wojewódzkiego wraz z listem gratulacyjnym.
Głos podczas uroczystej zbiórki jako pierwszy zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. Michał Ledzion, który podczas swojego wystąpienia przekazał gratulacje nowemu Komendantowi i jego Zastępcy życząc pomyślności i sukcesów na nowym stanowisku. Starosta Miechowski Jacek Kobyłka w imieniu władz samorządowych pogratulował Komendantom awansu, podziękował za dobrą współpracę w czasie pełnienia przez nich dotychczasowych obowiązków oraz zapewnił o swoim wsparciu w realizowaniu zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu miechowskiego.
Następnie podinsp. Jacek Rosół podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie za życzliwość i okazane zaufanie. W swoim wystąpieniu podkreślił, że zrobi wszystko, aby razem z podległymi mu funkcjonariuszami nadal jak najlepiej wykonywać nałożone na Policję zadania. Podziękował również innym służbom oraz władzom samorządowym za wspieranie policyjnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Uroczystość zakończyło odprowadzenie sztandaru i meldunek złożony przez dowódcę uroczystości  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

  • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wręcza rozkaz i list gratulacyjny podinsp. Jackowi Rosołowi
  • Dowódca uroczystosci składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie
  • Komendanci Komendy Wojewódziej Policji w Krakowie oraz obejmujacy stanowisko Komndanci Komendy Powiatowej Policji w Miechowie
  • Podinsp. Jacek Rosół wita sie ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Miechowie
  • uczestnicy uroczystej zbiórki wspolnie z Komendantami
Powrót na górę strony