Z życia garnizonu

Zmiany w kadrze kierowniczej komisariatów i wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Data publikacji 02.08.2023

Podkom. Krzysztof Kubicki nowym komendantem komisariatu Policji w Zielonkach. Z kolei pełniącym obowiązki zastępcy komendanta komisariatu Policji w Zabierzowie został kom. Sebastian Adamczyk. Zmiany nastąpiły również w strukturze organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w wydziale prewencji i kryminalnym.

1 sierpnia br. na stanowisko komendanta komisariatu Policji w Zielonkach powołano podkom. Krzysztofa Kubickiego. Z kolei pełniącym obowiązki na jego poprzednim stanowisku zastępcy komendanta komisariatu Policji w Zabierzowie został kom. Sebastian Adamczyk, który wcześniej zajmował stanowisko kierownika referatu kryminalnego tego komisariatu. Na jego miejsce, kierownikiem mianowano mł. asp. Andrzeja Górkę. 
Również dzisiaj, rozkaz personalny o mianowaniu na stanowisko naczelnika wydziału wspomagającego otrzymał kom. Adam Kwapiński, który pełnił obowiązki na tym stanowisku, a wcześniej sprawował funkcję komendanta komisariatu Policji w Zielonkach. 
Od dzisiaj uległa także zmianie struktura organizacyjna w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie. Wydział dochodzeniowo – śledczy został włączony do wydziału kryminalnego, którego naczelnikiem został podkom. Michał Strzyżewski, a jego zastępcą asp. Monika Masłyk.
Dodatkowo, w wydziale prewencji zostało utworzone stanowisko zastępcy naczelnika wydziału prewencji, na którym obowiązki pełni mł. asp. Ewelina Syska. Kolejne nowe stanowisko, kierownika referatu patrolowo – interwencyjnego wydziału prewencji objął mł. asp. Mateusz Mielnik.
Rozkazy o powołaniu i mianowaniu na nowe stanowiska, w imieniu komendanta powiatowego Policji w Krakowie insp. Jacka Cholewy, wręczyli jego zastępcy, podinsp. Mateusz Dańda oraz nadkom. Mariusz Bachowski, którzy pogratulowali wszystkim awansującym i życzyli efektywnej oraz pełnej satysfakcji służby na nowych stanowiskach. Awansujący podziękowali komendantom za zaufanie i zadeklarowali chęć utrzymania poziomu dotychczasowej pracy.
 

Powrót na górę strony