Z życia garnizonu

Spotkanie przed wyjazdem do Brukseli

Data publikacji 13.11.2023

Młodszy inspektor Marcin Wydra, który obejmie funkcję szefa Sekcji Planowania Operacyjnego w Dyrektoriacie Cywilnych Zdolności Planowania i Prowadzenia Operacji (CPCC), Służby Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej (EEAS) przed swoim wyjazdem do Brukseli został zaproszony na spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem.

Mł. insp. Marcin Wydra z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie już wkrótce reprezentował będzie nasz garnizon w ważnym obszarze działalności na rzecz utrzymania światowego pokoju. Przed wyjazdem do Brukseli mł. insp. Wydra został zaproszony na pożegnalne spotkanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Podczas spotkania nadinspektor Michał Ledzion pogratulował policjantowi objęcia tak prestiżowego stanowiska na arenie międzynarodowej jak również podziękował za lata wytężonej pracy na rzecz garnizonu małopolskiego.  
W ramach obowiązków na nowym stanowisku mł. insp. Wydra będzie kierował i nadzorował proces planowania operacyjnego cywilnych misji zarządzania kryzysowego UE, również tych, w które zaangażowane są polskie kontyngenty policyjne. Funkcja ta pozwala realnie wpływać na kształt misji oraz sposób ich prowadzenia. Stanowisko ma charakter kontraktowy i przewidziane jest na okres 4 lat.
Mł. insp. Marcin Wydra służbę w Policji pełni od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe – pełnił służbę w kontyngentach polskiej policji w Kosowie (2003, 2005, 2010) oraz Bośni i Hercegowinie (2004), a także, jako ekspert narodowy, w Sekretariacie Generalnym ONZ w Nowym Jorku (2012-2016) oraz Służbie Działań Zewnętrznych UE w Brukseli (2017-2023)

 

Powrót na górę strony